Головна

ДВА.03.02 «Алгебраїчні методи математичної фізики»

Викладач:  провідний науковий співробітник відділу математичної фізики, доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співр. В. М. Бойко

Мета і завдання навчальної дисципліни  ДВА.03.02 «Алгебраїчні методи математичної фізики»: отримати необхідні теоретичні знання та прак­тичні навички щодо алгебраїчних методів дослідження рівнянь математичної фізики.

Предмет навчальної дисципліни ДВА.03.02 «Алгебраїчні методи математичної фізики»: групоїди, групи та алгебри Лі та їх використання у задачах математичної фізики.