Головна

ДВА.03.01 «Групові методи інтегрування диференціальних рівнянь»

Викладач:  провідний науковий співробітник відділу математичної фізики, доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співр. В. М. Бойко

Мета і завдання навчальної дисципліни  ДВА.03.01 «Групові методи інтегрування диференціальних рівнянь»: отримати необхідні теоретичні знання та практичні навички щодо групових методів інтегрування диференціальних рівнянь.

Предмет навчальної дисципліни ДВА.03.01 «Групові методи інтегрування диференціальних рівнянь»: групи та алгебри Лі та їх використання у теорії диференціальних рівнянь.