Головна

"Дробове числення"

Викладач: чл.-кор. НАН України Анатолій Наумович Кочубей, зав. відділу Нелінійного аналізу


Мета і завдання навчальної дисципліни ДВА.01.11 «Дробове числення»: оволодіння основними поняттями та методами дробового числення і теорії дробово-диференціальних рівнянь.


Предмет навчальної дисципліни ДВА.01.11 «Дробове числення»: теорія інтегралів і похідних дробового порядку, еволюційні рівняння з дробовими похідними за часом або просторовими змінними.