Головна

ДВА.01.09 «Функції з фрактальними властивостями»

Викладач: в. о. завідувача відділу динамічних систем та фрактального аналізу, доктор фіз.-мат. наук, професор М.В. Працьовитий

Мета і завдання навчальної дисципліни ДВА.01.09 «Функції з фрактальними властивостями»: є ознайомлення з різними системами кодування дійсних чисел, з ґрунтовним аналізом їх геометрії, з основами теорії фракталів і конструктивними методами задання та дослідження функцій зі складною локальною структурою (поведінкою).

Предмет навчальної дисципліни ДВА.01.09 «Функції з фрактальними властивостями»: різні системи кодування (зображення) дійсних чисел, неперервні ніде не монотонні, недиференційовані а сингулярні функції, їх фрактальні властивості .