Головна

ДВА.01.04 «Наближення періодичних функцій тригонометричними поліномами»

Викладач:  провідний науковий співробітник відділу теорії функцій, доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співр. В. С. Романюк

Мета і завдання навчальної дисципліни ДВА.01.04 «Наближення періодичних функцій тригонометричними поліномами»: ознайомлення та оволодіння ідеями й технічними засобами теорії поліноміальної тригонометричної апроксимації функцій однієї дійсної змінної, включаючи  теорію наближення лінійними методами,  найкращі наближення класів функцій, що задаються  за допомогою поняття похідної у розумінні  Вейля-Надя та  Степанця.

Предмет навчальної дисципліни ДВА.01.04 «Наближення періодичних функцій тригонометричними поліномами»: основні поняття та основні задачі теорії тригонометричної поліноміальної апроксимації, лінійні методи поліноміальної апроксимації та інтерполяції, найкращі наближення тригонометричними поліномами, класи періодичних функцій, що означаються за допомогою поняття  похідної в сенсі Вейля-Надя та в сенсі  Степанця.