Основні завдання курсу "Теорія зображень"

Дисципліна ДВІ.01 «Теорія зображень» входить у цикл професійної наукової підготовки аспірантів за спеціальністю 111 «Математика», що читається в 2 семестрі  1 курсу та в 1 семестрі 2 курсу аспірантури в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 52 години лекцій, 24 години практичних та 44 години самостійної роботи, й закінчується іспитом у 1 семестрі 2 курсу.

Мета і завдання навчальної дисципліни ДВІ.01 «Теорія зображень»: ознайомлення та оволодіння ідеями й технічними засобами теорії зображень, включаючи класичну теорію зображень скінченних і компактних груп, основи теорії зображень алгебр і сагайдаків та теорії зображень алгебр Лі.

Предмет навчальної дисципліни ДВІ.01 «Теорія зображень»: основні поняття теорії зображень, класична теорія зображень скінченних і компактних груп, зображення симетричної групи й повної лінійної групи, застосування теорії зображень груп; зображення алгебр і сагайдаків, зв’язок між ними; поняття про зображувальний тип, приклади алгебр різних типів; опис зображувально скінченних сагайдаків та класифікація їх зображень; поняття і приклади алгебр Лі та їх зображень; зображення напівпростих алгебр Лі.