Gà mẹ đếm con

 
 

Gà mẹ đếm con

 
Cục...cục...gà mẹ đếm

Một, hai, ba...và nhiều!

Đàn gà con mới nở

Chẳng biết là bao nhiêu.

 

Có hạt nắng bé xiu

Vừa rơi trên nền gạch

Thế là cả đàn gà

Ùa lên tranh nhau nhặt.

 

Gà mẹ sợ con lạc

Cục cục đuổi theo sau

Phải bắt đầu đếm lại

Một, hai, ba…và nhiều.
 
(Duy Quế)  
 

  

Trang chủ

 

Liệt kê danh mục

 

“Không gian kết nối”

 

 

 

Thông tin cập nhật