Home page‎ > ‎

Hướng dẫn vào Facebook bằng file host


Hướng dẫn cách vào Facebook bằng file host
(Rất dể thực hiện, do kg dùng phần mềm nên FB chạy rất nhanh)


1/ Truy cập file host
Nhấn tổ hợp phím Lá cờ window và phím R để mở hộp thoại Run.

Copy đoạn text này : 
C:\Windows\System32\Drivers\etc
Rồi dán vào hộp thoại Run vừa mở đó.
(Xem hình 01)

Hình 01

Nhần Enter hay click OK để tiếp tục.

2/ Thiết đặt cho file host

A) Nhấp phải chuột vào file host rồi nhấp chọn Properties
(Xem hình 02)


Hình 02


B) Trong hộp thoại hosts Properties vừa mở nhấp chọn thẻ Security
(Xem hình 03)

Hình 03

C) Trong hộp thoại vừa mở nhấp chọn Users rồi click lệnh Edit
(Xem hình 04)

Hình 04

D) Trong hộp thoại Permissions for hosts nhấp chọn Users rồi thiết đặt như hình 05 rồi nhấn OK.

Hình 05


3/ Chỉnh sửa file host

A) Nhấp phải chuột vào file host rồi nhấp chọn lệnh "Open With Notepad"
(Xem hình 06)

Hình 06


B) Copy đoạn text này :

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com


Trong file host vừa mở với Notepad bạn dán (paste - Ctr+V) vào phía dưới cùng, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + S để lưu lại.
Lưu ý: nếu bạn thấy có dãy host nào khác của facebook trước đó thì hãy xóa dãy host đó đi nhé.
(Xem hình 07)

Hình 07


Đến đây là xong rồi, các bạn có thể vào facebook vi vu nha.

Các lưu ý :

+ Các bạn nhớ tắt chương trình diệt virus trên máy tính của mình để có thể thay đổi được file hosts
+ Cách này dành cho Windows 8, Windows 7, Windows XP gồm tất cả các bản win kể cả 64-bit.

Chúc các bạn thành công nhé!


Chú ý :  Tình hình là dãy host bên trên (đoạn text ở phần 3 B) cũng đã vừa bị nhà mạng vô hiệu hóa nên mình sưu tập tiếp dãy host khác để cập nhật, nếu dùng dãy host trên mà vẫn kg vào FB đc thì các bạn thay bằng dãy host mới dưới đây nhé (cập nhật ngày 1/7/2013)

31.13.77.52 facebook.com
31.13.77.52 www.facebook.com
31.13.77.52 www.login.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com
31.13.77.52 apps.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 upload.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 logins.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 blog.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 connect.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

Comments