หน้าแรก

https://sites.google.com/site/dutysbw/mobileapp
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา ๒๕๖๐                                                       
๑๗  มิถุนายน ๖๐  ระดับชั้น ม.๑  และ  ม.๒                              
๑๘  มิถุนายน ๖๐  ระดับชั้น ม.๕  และ ม.๖                              
๒๔  มิถุนายน ๖๐  ระดับชั้น ม.๓กิจกรรมกิจการนักเรียน


115 ปีสระบุรีเกมส์
 
 

https://goo.gl/photos/hHGrJq4k4iYHBKtv7 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
17 มิถุนายน 60  ระดับชั้น ม.1 และ  ม.2 
18 มิถุนายน 60 ระดับชั้น ม.5  และ ม.6
คลิกดูภาพทั้งหมด 
 

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 คลิกดูภาพทั้งหมด

ลูกเหลืองฟ้า-สง่างาม
เด็กชายบรเมษฐ์  อ้อยแดง  เด็กชายพรพล พรไพศาล และเด็กชายณัฐวุฒิ คาดหมาย นักเรียนชั้น ม. 2/8 เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำแจ้ที่ห้องกิจการนักเรียนเพื่อนำส่งคือเจ้าของ (17/5/60)

- เด็กชายอิสริยยศ วิโรจน์พงศ์พันธุ์ และ เด็กชายชนาก เอี่ยมประโคน เก็บเงินได้ แล้วนำแจ้งที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อนำคือเจ้าของ (16/5/60)
เด็กชายสิริพงศ์  ฐิติกุล ก็บเงินได้ แล้วนำแจ้งที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อนำคือเจ้าของ (16/5/60)