หน้าแรก


กิจกรรมกิจการนักเรียน

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม. 2 และ  ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตร ประพฤติดี มีความซื่อสัตย์ 
ดูภาพทั้งหมด

ประชุมเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเ
พื่อรับรางวัลพระราชทาน


https://photos.app.goo.gl/pnCGZIJ9DqikkM543
 

เครือข่าย ผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 ช่วยจัดสวนหย่อมหน้าสำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และมาช่วยปรับปรุงห้องทำงานพร้อมติดเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง พร้อมทั้งบริจาคครุภัณฑเก้าอี้รับแขก 1 ชุดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560  


115 ปีสระบุรีเกมส์
 
https://goo.gl/photos/hHGrJq4k4iYHBKtv7 


ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560 ดูภาพทั้งหมด

ลูกเหลืองฟ้า-สง่างาม


เด็กชายธีรเดช หินดี 2/3 และ เด็กชาย กิตติภูมิ แสนวัง 2/1 เก็บเงินได้นำส่งห้องกิจการนักเรียนเพื่อนำส่งคืนเจ้าของ
 


นางสาวศิราณี  วันนา และนางสาวปารดา  ศรีจงกล เก็บนาฬิกาได้แล้วนำส่งที่ห้องกิจการนักเรียนเพื่อนำส่งคืนเจ้าของ
เด็กชายบรเมษฐ์  อ้อยแดง  เด็กชายพรพล พรไพศาล และเด็กชายณัฐวุฒิ คาดหมาย นักเรียนชั้น ม. 2/8 เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำแจ้งที่ห้องกิจการนักเรียนเพื่อนำส่งคือเจ้าของ 

- เด็กชายอิสริยยศ วิโรจน์พงศ์พันธุ์ และ เด็กชายชนาก เอี่ยมประโคน เก็บเงินได้ แล้วนำแจ้งที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อนำคือเจ้าของ 

เด็กชายสิริพงศ์  ฐิติกุล ก็บเงินได้ แล้วนำแจ้งที่ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อนำคือเจ้าของ