Roesten van Nederland herdrukt! Dutch Rust Fungi has been reprinted!

Dit is de website horende bij Roesten van Nederland door Aad Termorshuizen en Charlotte Swertz.
De site wordt onderhouden door Aad Termorshuizen.

Hier zijn te vinden
- een index op alle gebruikte wetenschappelijk roestnamen
- toevoegingen en errata
- een index op alle namen van waardplanten (Nederlands, Latijns)
De nieuwste errata zijn van 6 juli 2015.

De attachments zijn Word- en Exceldocumenten die met onderstaande optie 'View' niet goed werken; download ze daarom eerst.
This is the website of the Dutch Rust Fungi book, written by Aad Termorshuizen and Charlotte Swertz.
This site is maintained by Aad Termorshuizen.

Here you can find
- an index on all scientific rust names used in the book
- additions and errata
- an index on all host names used in the book (Latin names)

The attachments are Word and Excel documents which do not look well when using 'View'; so, first download the file and then use Word.
ĉ
Aad Termorshuizen,
Jul 6, 2015, 12:32 PM
ĉ
Aad Termorshuizen,
Oct 19, 2011, 2:23 PM
Ĉ
Aad Termorshuizen,
May 22, 2017, 1:43 PM
ĉ
Aad Termorshuizen,
Jul 6, 2015, 12:32 PM