OBČNI ZBOR (11. 2. 2011)

Tokratni občni zbor DU Rovte je bil v petek, 11. 2. 2011 ob 16.00 uri. V Domu Krajanov se nas je zbralo več kot 82 odstotkov vseh članic in članov. Pohvale vredna udeležba.
Po pozdravnem nagovoru predsednika društva g. Janeza Jereba, se nam je prvič predstavil ženski pevski zbor društva, ki deluje le nekaj mesecev. Ubrano petje pod vodstvom ga. Mari Loštrek Žižek, je napolnilo dvorano.
Sledila je običajna "procedura": potrditev delovnega predsednika (g. Vinko Skvarča), ki je vodil Zbor, potrditev zapisnikarice (ga. Danica Mivšek), ki je bila imenovana in s strani Zbora tudi potrjena kot nova tajnica društva.

Na Zbor so bili povabljeni tudi gosti, ki so se prijazno odzvali povabilu: g. Anton Donko-podpredsednik ZDUS, g. Marjan Sedmak-predsednik MZU, g. Ludvik Špitalar-predsednik notranjske koordinacije, g. Vlado Puc-podžupan občine Logatec in predsednik DU Logatec, g. Anton Sluga-predsednik DU Vrhnika, g. Viktor Trček-predsednik KS Rovte ter ga. Cilka Lumbar-vodja pisarne na MZU.
Sledila so poročila o delu društva v letu 2010, predstavljen pa je bil tudi okvirni načrt za leto 2011.
"Le tako naprej", je bilo na koncu razumeti zbrane. Kot pohvala za delo v lanskem letu, kot vzpodbuda za delo v letošnjem letu, pa tudi kot obveza. Hvala za zaupanje, potrudili se bomo!

Tone

PA ŠE NEKAJ FOTO-UTRINKOV Z ZBORA
 
Poln Dom Krajanov
 
Nastop ženskega pevskega zbora DU Rovte
 
Lepo so zapele
 
Gostje so pozorno poslušali poročila
 
Zbor je vodil  g. Vinko Skvarča (levo)
 
Predsednik Janez (na sredini) med podajanjem poročila za leto 2010

 g. Anton Donko - podpredsednik ZDUS


 g. Marjan Sedmak - predsednik MZU

g. Ludvik Špitalar - predsednik Notranjske koordinacije
 
g. Vlado Puc - podžupan Občine Logatec in predsednik DU Logatec
 
g. Anton Sluga - predsednik DU Vrhnika
 
g. Viktor Trček - predsednik KS Rovte