OBČNI ZBOR 2013

V petek, 22. 2. 2013, smo se upokojenci, včlanjeni v Društvo upokojencev Rovte, ob 16.00 zbrali na rednem letnem občnem zboru. Tudi tokrat je bila dvorana Doma Krajanov polna kjub slabim vremenskim razmeram zaradi obilice snega. Pa ni bil to običajen občni zbor. Šlo je za precej več: volilo se je novo vodstvo in organe društva, še posebej svečano pa je bilo ob prvem podeljevanju priznanj.

V uvodu je predsednik društva g. Janez Jereb najprej pozdravil vse navzoče in povabljene goste. Med njimi župana občine Logatec g. Berta Menarda, predsednika KS Rovte g. Viktorja Trčka, predsednika Mestne zveze upokojencev g. Marjana Sedmaka, predsednika notranjske koordinacije društev upokojencev in hkrati predsednika Društva upokojencev Logatec g. Vladislava Puca ter predstavnico Zveze društev upokojencev Slovenije ga. Anko Tominšek. Vabljena je bila tudi predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije dr. Mateja Kožuh Novak, ki pa do Rovt, morda zaradi oteženih voznih razmer in obilice snega, ni uspela priti.

Sledila je prisrčna gledališka predstava o Butalcih v priredbi Marcela Štefančiča st. Zaigrali so jo učenci osnovne šole Rovte pod vodstvom učiteljice Ermine Šimenc. Po predstavi pa je zapel še ženski pevski zbor društva upokojencev, ki ga kot zborovodja vodi Mari Loštrek Žižek.

Vajeti je, kot delovni predsednik, nato prevzel g. Vinko Skvarča ter pozval predsednika, blagajnika in predsednika nadzornega odbora društva, da podajo svoja poročila. Na poročila ni bilo pripomb.

V nadaljevanju je zbor izglasoval spremembo 17. člena statuta društva, ki govori o prenehanju članstva v društvu.

Minilo je že drugo štiriletno obdobje od ustanovitve društva. S tem pa je potekel tudi mandat predsedniku društva  kot tudi vsem članom upravnega odbora. Zato je bil letošnji zbor pomemben za društvo, saj je zbor potrjeval in na koncu tudi potrdil novo vodstvo društva.

Tako bo društvo v naslednjih štirih letih kot predsednik vodil g. Vinko Skvarča, pomagali pa mu bodo: g.Janez Jereb kot podpredsednik in organizator planinskih pohodov, ga.Tatjana Žust kot blagajničarka, ga.Terezija Bolčina kot članica in organizacijski vodja pevskega zbora, g.Matevž Kogovšek kot član in zadolžen za šport in rekreacijo, g.Janez Šemrov kot član, za evidence, spletno stran in obveščanje pa bo skrbel g.Anton Snoj kot tajnik. Vsi omenjenin sestavljajo upravni odbor društva.

V nadzornem odboru bodo: ga. Katarina Jereb, ga. Logar Jožefa in ga. Danica Mivšek.

Disciplinsko komisijo sestavljajo: g. Marko Šebalj, g. Janez Jurca in g. Janez Kavčič.

Praporščaki pa so: g. Jože Pivk, g. Stanko Rupart in g. Koprivc Silvo.

In zakaj je bil letošnji občni zbor Društva upokojencev Rovte bolj slavnosten od ostalih? Zaradi priznanj, ki so bila tokrat prvič podeljena. Pa ne, da ne bi bilo članov, ki bi si priznanj zaslužili že prej. Le Pravilnika o priznanjih društvo še ni imelo.

Letošnji prejemniki priznanj Društva upokojencev Rovte so:

g. Vinko Skvarča in g. Anton Snoj sta prejela bronasto priznanje, srebrno priznanje pa je prejel g. Janez Jereb. Prvima dvema je priznanje izročil predsednik društva g. Janez Jereb, njemu pa je srebrno priznanje izročil predsednik KS Rovte g. Viktor Trček.

Še posebno slavnostno pa je bilo ob podelitvi posebnih priznanj društva. Do leta 2005 so bili rovtarski upokojenci včlanjeni v Društvo upokojencev Logatec. Interesi in želje rovtarskih upokojencev pa so se vedno bolj oddaljevali od želja in potreb Logatčanov. Tako se je nekaj upokojencev odločilo in sklicalo ustanovni občni zbor , na katerem je bilo prisotnih 79 upokojencev. Podprli so idejo o lastnem društvu. Sklicatelji so tudi prevzeli vodenje društva. V znak priznanja za ta korak, so ti prejeli posebno priznanje Društva upokojencev Rovte. To so: g. Janez Jereb - predsednik, g. Vinko Skvarča - podpredsednik (zadolžen tudi za izlete), g. Franc Žust - tajnik, ga. Francka Skvarča - blagajničarka, ga. Marija Šemrov - članica, ga. Tončka Šebalj - članica in g. Janez Kavčič - član (zadolžen še za šport in rekreacijo). Omenjenim je priznanja izročil predsednik KS g. Viktor Trček in se jim ob tej priložnosti še enkrat zahvalil za njihov neizmerni prispevek pri ustanavljanju društva. Na kratko pa je orisal tudi pomen, ki ga ima društvo za Rovte. (na fotografiji v fotogaleriji omenjeni dobitniki stojijo od desne proti levi)

Slavnostni podelitvi se je na koncu pridružil še g. Vladimir Puc in štirim članom, ga. Franji Tušar, ga. Francki Skvarča, g. Vinku Skvarči in g. Janezu Kavčiču izročil priznanja za delo, ki so ga opravili kot prostovoljci v projektu Starejši za starejše.

Prav gotovo bo večini letošnji občni zbor ostal še dolgo v spominu. Če ne po čem drugem, pa zagotovo po okusni malici v obliki domače klobase in zelja po koncu uradnega dela.

 

Tekst in foto: Anton Snoj

https://goo.gl/photos/WZuen9u2cC2GqP8T8