OBČNI ZBOR 2012


Letošnji redni občni zbor DU Rovte je bil 24. 2. 2012. Tudi tokrat je bila udeležba "v stilu" - več kot 70%.

"Zvezde" tokratnega občnega zbora so bile pevke ženskega pevskega zbora DU Rovte, ki jih že drugo leto vodi Mari Loštrek Žižek. Takoj na začetku so nam zapele dve pesmi.

Sledili so pozdravni nagovori predsednika društva upokojencev Rovte g. Janeza Jereba, župana občine Logatec g. Berta Menarda, predsednika Mestne zveze upokojencev g. Marjana Sedmaka ter predsednika društva upokojencev Logatec g. Vlada Puca.

Pod vodstvom predsedujočega na zboru podpredsednika društva g. Vinka Skvarče, so sledila poročila predsednika društva, blagajnika društva in predsednika nadzornega odbora.
Predsednik je v svojem poročilu kratko in jedrnato opisal delo in delovanje društva v letu 2011 ter predstavil načrt dela za leto 2012.

Na sama izvajanja poročevalcev, prisotni niso imeli pripomb.
Na koncu so nam ponovno zapela dekleta pevskega zbora.

Seveda tudi tokrat prisotni z zbora niso odšli niti žejni niti lačni.


https://goo.gl/photos/WZuen9u2cC2GqP8T8