Opdracht & Tarief

Hoe komt U tot een opdracht?

Via de volgende stappen:

 • een kort oriënterend gesprek (gratis)
 • offertering van de opdracht
 • aanvaarding van de opdracht en de algemene voorwaarden
 • evt. een 2e informatie- c.q. opdrachtbespreking op afspraak
 • (1- of 3-)maandelijkse facturering van werkzaamheden
 • afronding + evaluatie van de opdracht

Hoe komt het tarief tot stand?

Het uurtarief is als volgt vastgesteld:

 • projectbegeleiding - scholing - lezing - toetsing € 150,-*

* dit uurtarief wordt eveneens berekend over benodigde reistijd en is exclusief BTW.

naast deze kosten zullen eventuele administratieve kosten op uurbasis worden doorberekend.

 • waarneming als huisarts buiten kantooruren**:
  • avond/nacht/weekend: € 90,-
  • feestdagen: € 110,-

** deze tarieven worden berekend zonder BTW.

reistijd wordt boven 1 uur (retour) als uren in rekening gebracht.

Zie ook de geldende algemene voorwaarden.

Dupantalon Kwaliteitsadvies is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08195057 en is onderdeel van V.O.F. Dupantalon.