Lớp CĐ4-K4 Ngày thi tốt nghiệp (15-4-2011)MC - Nguyễn Cao Kỳ Duyên Ngày 4 - 3 - 2011


Ngày 13 - 12 - 2010

Hội  TVF tổ chức Sinh nhật cho Danh Ca Tuấn Vũ

Giao lưu cùng Danh ca Tuấn VũVui chơi quên ngày tháng!
Đội " Bay Bay " Trường Ăn Uống...


Đội "Ăn chơi có tổ chức" tiếp anh em nhà Danh ca TUấn Vũ

Comments