giangday‎ > ‎giaitich A1‎ > ‎

GIOI-THEU MON GIAI TICH 1

GIỚI THIỆU MÔN GIẢI TÍCH A1

  Môn giải tích 1 (6 tín chỉ) gồm hai môn :
 - Giải tích A1 - Giải tích cơ bản ( 3 tín chỉ : 30 tiết bài tập + 30 tiết bài tập).
 - Giải tích A1 - Vi tích phân ( 3 tín chỉ : 30 tiết bài tập + 30 tiết bài tập).

   Bài giảng dựa trên các slides soạn theo quyển sách “Toán Giải Tích” của GS Dương Minh Đức, Nhà xuất bản Thống Kê 2005. Các slides này được để trên webpage
                 http://www.math.hcmuns.edu.vn/~dmduc/giangday.html
và được photocopy để sinh viên đọc trước khi nghe bài giảng.
  Các giờ bài tập tránh lối học đọc chép thụ động ( giảng viên hoặc một sinh viên giải bài tập trên bảng và các sinh viên còn lại ghi chép bài giải). Lớp bài tập sẽ tạo  tác phong học có thảo luận và sáng tạo. Sinh viên sẽ tìm hiểu cặn kẽ và tranh luận về lời giải  của một số bài tập có giải sẵn ( xem dạng html bài tập)  và một số bài toán đã được giải trong giờ học lý thuyết (xem dạng html  các slides bài giảng , danh sách bài tập ).

CÁCH HỌC VÀ CHO ĐIỂM MÔN GIẢI TÍCH A1

  1. Lớp học gồm 15 tuần,  mỗi tuần có 4 tiết lý thuyết và 4 tiết bài tập. Môn Giải tích cơ bản được dạy trong bảy tuần  rưởi đầu, và môn Vi tích phân được dạy trong 7 tuần  rưởi cuối cuối. Ở tuần thứ 10 sẽ có kỳ thi môn  Giải tích cơ bản. Kỳ thi cuối học kỳ dành cho môn Vi tích phân.
 2.  Điểm thi mỗi môn học  (tối đa là 10) được tính như sau :
    - điểm trong giờ bài tập (chỉ tính đến 3)  +  điểm kỳ thi chính thức môn học  (chỉ tính đến 9).  Tổng số điểm hai phần này không quá 9,5.
  - khi sinh viên nào hỏi bạn trong giờ bài tập, mà bạn không trả lời được, sẽ được nửa điểm đỏ. Các điểm đỏ nảy được tính như các điểm bài tập khác.Nhưng sinh viên nào không có ít nhất nửa điểm đỏ chỉ có thể đạt điểm  cuối môn học là 9,5.
3. Các điểm kiểm tra trong giờ lý thuyết được tính vào điểm phần bài tập. Nếu sinh viên nào có hơn 3 điểm trong phần bài tập, sinh viên đó chỉ được tính 3 điểm cho phần này. Các sinh viên vượt điểm này sẽ được bỏ qua vài lỗi nhỏ trong bài thi cuối học kỳ.
4. Bốn bài tập đầu được phân công cho các sinh viên xung phong nhận (sẽ tổ chức bốc thăm, nếu có nhiều hơn 4 sinh viên xung phong nhận bài), các bài tập khác được phân theo lối bốc thăm. Số bài tập sẽ không đủ cho từng sinh viên, một số sinh viên chỉ có thể kiếm điểm qua tranh luận trong lớp, việc này cốt buộc sinh viên phải tranh luận với nhau.
5. Các bài giải đều có sẵn (của sinh viên khoá các trước), nhưng không bảo đảm hoàn toàn đúng, hoặc các bài giảng lý thuyết. Sinh viên nhận các bài tập, phải nghiên cứu thật kỹ các định nghĩa, các vấn đề có liên quan đến bài toán (không nhất thiết hạn chế trong các chi tiết của bài giải), các chi tiết chứng minh, và chỉ ra các lỗi sai trong bài giải có sẵn.
6. Các sinh viên không phụ trách bài tập, phải nghiên cứu đề bài cũng như lời giải tập đó, ghi lại những gì không hiểu rõ hỏi trong giờ bài tập. Các sinh viên này được quyền hỏi mọi định nghĩa, định lý và thí dụ liên quan đến bất kỳ một từ ngữ nào trong đề cũng như trong lời giải của bài toán, có thể hỏi cách suy nghĩ để bài toán đó, các phát triển của bài toán . . . .
7. Giảng viên giờ bài tập sẽ gợi câu hỏi thêm cần thiết, loại các câu hỏi quá khó và trả lời các câu hỏi mà  mọi sinh viên trong lớp không trả lời được.
8. Cách cho điểm từng bài tập :
- Điểm sinh viên phụ trách bài tập = 1,5  -  0.5×(tổng số điểm các sinh viên đặt câu hỏi)
- Điểm sinh viên đặt câu hỏi : 0,5 điểm đỏ cho mỗi câu hỏi mà sinh viên phụ trách bài tập không trả lời được, không hạn chế số lần hỏi trong một buổi học.
- Nhóm sinh viên giải bài tập nào bị trừ điểm nào, được cộng thêm 0,5 điểm đỏ.

 

Comments