Home‎ > ‎tailieu‎ > ‎math-softwares‎ > ‎

Latex-Beamer-Unicode-Viet

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LATEX VỚI UNICODE TIẾNG VIỆT

 

Sau đây là cách cài đặt Latex dựa trên các phần mềm Miktex và Texmaker miễn phí và an toàn. Sau khi cài đặt, chúng ta có thể dùng Latex với Unicode-Việt  và chương trình trình chiếu beamer (cho ta pdf-files có animation như PowerPoint -files) cũng với Unicode-Việt .  Trong hướng dẫn này, có hai cách cài đặt: cách không cần internet, và cách cần internet.  Cách cài đặt có internet rất đơn giản với sự  thêm các packages đều tự động qua internet, nhưng  ta cần đường nối mạng internet khá mạnh.

 

I . Download  

- Vào http://miktex.org/Setup.aspx
download  "Basic MiKTeX 2.8" Installer
Size: 91.85 MB

- Vào  http://www.xm1math.net/texmaker/download.html  

download texmakerwin32_install.exe
Size : 9.82M

- Để tất cả các files download trên cùng với file “beamer- Unicode -viet.tex” vào cùng một directory 

II . Cài đặt  

1.      Cài đặt Miktex

2.      Cài đặt Texmaker

3.      Sau đây là cách cài đặt Unicode cho  TexMaker


Các bạn làm theo các bước như sau để có thể gõ được Tiếng Việt:
Trong phần Option -> Configure TexMaker. Trong Editor chọn Editor Font EncodingUTF-8.
Rồi dùng Unikey hoặc Vietkey gõ tiếng Việt như bình thường.  

4.      Cài đặt dvi cho Texmaker : Trong phần Option -> Configure TexMaker. Trong Commands  đổi các paths cho phù hợp với máy tính của bạn

C:/Program Files/MiKTeX 2.7/miktex/bin/yap.exe" %.dvi   

thành

C:/Program Files/MiKTeX 2.8/miktex/bin/yap.exe" %.dvi

  (nếu các bạn download basic-miktex-2.7.3248.exe, hoặc cài đặt Miktex trước và Texmaker sau, thì không cần bước này)

 

5.      Vào http://www.xm1math.net/texmaker/doc.html  xem hướng dẫn thêm cách dùng texmaker

 

III . Cài đặt Vntex cho Miktex  không cần internet

 

       Nếu các bạn không có đường truyền internet mạnh, các bạn có thể copy các chươg trình Miktex, Texmaker và Vntex từ các nguồn nào đó vào máy tính của các bạn và install  các chươg trình Miktex, vàTexmaker như trong phần trên. Sau đây là các intall vntex vào máy các bạn.

1.      Download vntex-3.1.9.zip (7.7 MB) từ http://vntex.sourceforge.net/download/vntex/

2.      Mở nén vntex-3.19 vào cùng một director với chương trình Miktex2.8. Thí dụ nếu đã có C:/Program Files/MiKTeX 2.8, các bạn mở nén vntex-3.19  vào director C:/Program Files/vntex

3.      Vào Start ==> Program ==>MikTex 2.8==>Maintenance==>Setting

4.      Khi bấm Setting , bảng Miktex Options xuất hiện. Trong bảng này bạn chọn Roots, trong mục Roots bạn click vào add và chỉ đường dẫn đến director  của Vntex (thí dụ C:/Program Files/vntex) bấm OK.

5.      Về bảng Miktex Options , bấm General, sau đó bấm Refresh FNB.

6.      Chờ  Refresh FNB chạy xong (khá lâu), bấm OK. Đến đây các bạn đã hoàn chỉnh setup Miktex và Texmaker để dùng cho Latex với Unicode-Việt.

 

 III . Cài đặt Vntex và beamer cho Miktex  với  internet

 

         Nếu các bạn có đường nối internet tốt, các bạn có thể cài đặt Vntex và beamer cùng một lúc cho Miktex  rất dễ bằng các bước sau

1.      Run Texmaker, 

2.      vào Files -> open : mở file beamer-unicode-viet.tex

3.      vào Tools -> (bấm) latex : ta thấy xuất hiện trong ô phía dưới “process started” . Chương trình sẽ hỏi các bạn về việc install một số packages còn thiếu,  Các bạn cho phép chương trình install thêm các phần thiếu bằng internet (nhớ nối  internet), bao giờ các bạn thấy “process exited normally” (việc này mất khá nhiều thời gian, các bạn phải kiên nhẫn chờ), chúng ta hoàn tất cài đặt tiếng Unicode-tiếng Việt.

 

IV . Dùng chương trình Latex với Unicode-Vietnam

 

1.      Các bạn soạn thảo tex-files dựa vào sự so sánh các files "viet-tex", "viet.pdf","mau-tieuluan-unicode.tex", "mau-tieuluan-unicode.pdf".

2.      Các bạn có thể dùng Mathtype để  edit các ký hiệu và công thức toán xong copy và paste vào tex-file. Nhớ chọn trong Translators (Preferences của Mathtype ) option " translation to other language (text) : Tex -- Latex 2.09 and later.

3.      Run Texmaker, 

4.      vào Files -> open : mở file tex-file của bạn.

5.      vào Tools -> (bấm) latex : ta thấy xuất hiện trong ô phía dưới “process started” . Nếu bạn thảo Tex-file có lỗi, ô phía dưới “process started” xuất hiện "process exited with error(s)". Các bạn phải sử lỗi trong tex-file, và latex lai. Khi nào các bạn thấy “process exited normally”, chúng ta hoàn tất latex , và các bạn có dvi-file.

4.      vào Tools -> view dvi : ta xem file-dvi qua chương trình Yap.

 

V . Dùng chương trình Beamer với Unicode-Vietnam

 

1.      Các bạn soạn thảo tex-files dựa vào sự so sánh các files "beamer-unicode-viet.tex" và "beamer-unicode-viet.pdf".

2.      Các bạn có thể dùng Mathtype để  edit các ký hiệu và công thức toán, copy và paste vào tex-file. Nhớ chọn trong Translators (Preferences của Mathtype ) option "translation to other language (text)" : Tex -- Latex 2.09 and later.

3.      Run Texmaker, 

4.      vào Files -> open : mở file tex-file của bạn.

5.      vào Tools -> (bấm) latex : ta thấy xuất hiện trong ô phía dưới “process started” . Nếu bạn thảo Tex-file có lỗi, ô phía dưới “process started” xuất hiện "process exited with error(s)". Các bạn phải sử lỗi trong tex-file, và latex lai. Khi nào các bạn thấy “process exited normally”, chúng ta hoàn tất latex , và các bạn có dvi-file.

6.      Vào tools (trong texmaker) > "Dvi > PS" , hoặc bấm F4

 

7.       Vào tools (trong texmaker) > "PS > PDF" , hoặc bấm F8, ta sẽ có pdf-file đặc biệt cần tìm.

 

8.       Vào tools (trong texmaker) > "View PDF" , hoặc bấm F7 để xem pdf-file. Ta có thể dùng  pdf-file này bằng chương trình Acrobat bình thường để trình bày.

 
 Các bạn có thể tìm thấy các files  "viet-tex", "viet.pdf","mau-tieuluan-unicode.tex", "mau-tieuluan-unicode.pdf", "beamer-unicode-viet.tex" và "beamer-unicode-viet.pdf" trong huongdan-beamer-latex-unicode.zip.
 
Comments