Home‎ > ‎resources‎ > ‎PUF‎ > ‎

PUF-Vietnam

 

THẠC SỸ TOÁN HỌC VÀ ỨNG DỤNG

  MASTER 2 MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS

POLE UNIVERSITAIRE FRANÇAIS A HO CHI MINH VILLE

http://www.puf.edu.vn/lang-fr/component/formations/hcm/107

     Đây là chương trình đào tạo trong khuôn khổ Trung tâm Đại học Pháp tại TP.Hồ Chí Minh,   văn bằng do Đại Học Orléans  (Pháp) cấp , được phối hợp tổ chức bởi đại học Orleans (Pháp) và Khoa Toán-Tin Đại Học Khoa học Tự Nhiên Tp HCM. Xin xem thông tin chính thức trên webpage :   http://www.puf.edu.vn/lang-fr/component/formations/hcm/107

  Thành phần giảng viên : các giảng viên Pháp (đại học Lyon, đại học Orleans, đại học Polytechniques Paris , đại học Paris 7, đại học Paris 13, đại học Tours,  Trung tâm ONERA) và các giảng viên  Khoa Toán Tin Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp HCM (xem danh sách giảng viên dạy giáo trình, hướng dẫn làm luận văn ).  

- Chương trình đào tạo gồm năm môn học và chỉ học trong  một năm . Sinh viên sẽ đạt bằng Thạc sĩ Toán của ĐH Orleans. Với bằng này, sinh viên có thể học tiếp Tiến sĩ ở Pháp (hiện nay Đại sứ quán Pháp cấp 30 xuất học bổng đại học và sau đại học hằng năm cho Việt Nam) hoặc các nước khác như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc hay các nước Châu Âu khác.

 - Bằng Thạc sĩ này nằm trong khuôn khổ Trung tâm Đại học Pháp tại TP.HCM nên được Việt Nam công nhận. Như vậy chỉ học một năm, các sinh viên có thể có bằng Thạc sĩ để tiếp tục học chương trình Tiến sĩ tại Việt Nam.

 - Với bằng Thạc sĩ của Đại Học Orléans, sinh viên có nhiều thuận lợi xin học bổng (nhất là các trường nổi tiếng) của Mỹ và các nước khác

- Dự kiến nối tiếp chương trình PUF, mỗi năm có 5 học bổng Tiến sĩ tại Pháp và Âu châu, và 5 học bổng Tiến sĩ Pháp-Việt (mỗi năm sinh viên sẽ học 3 tháng tại Pháp). 

-  Các đề tài stages (luận văn thạc sĩ) thiên về toán ứng dụng nhưng cũng có đề tài l‎ý thuyết  của các hướng : đại số, cơ học, giải tích,  tin học, thống kê và  toán kinh tế. (xem hướng dẫn làm luận văn)
 
- Vì đây là chương trình Toán ứng dụng,, để theo học thành công chương trình PUF, sinh viên cần nắm vững nội dung các môn học trong chương trình hệ cử nhân Khoa Toán-Tin sau : Giải tích hàm, hàm biến phức, Giải tích số 1, Giải tích phi tuyến, Giải tích thực , Xác suất ,  Lý thuyết độ đo, Nhập môn phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụngPhương trình vi phân biến ngẫu nhiên.

- Để chuẩn bị theo học các lớp giảng bằng tiếng Anh của PUF, các sinh viên có thể tham khảo các tài
     liệu hướng dẫn cách phát âm các công thức và ký hiệu toán trên trang web 

                                                                                 http://sites.google.com/site/duongminhducmathematics/Home/tailieu-1

    - Ngôn ngữ trong bài giảng và stages là tiếng Anh.

 

  ·  Học phí và học bổng

 ·  Điều kiện dự tuyển

 ·  Hình thức tuyển sinh

 ·  Lịch tuyển sinh

 ·  Liên hệ

· Thông tin về lớp Thạc sĩ Toán học và ứng dụng  2010-2011 : 
 
  ·     Các câu hỏi đáp thắc mắc về ghi danh PUF-Math            
 
 
   · Thông tin về lớp Thạc sĩ Toán học và ứng dụng  2009-2010 :
 
    

   · Thông tin về lớp Thạc sĩ Toán học và ứng dụng  2008-2009 : (xem dạng hlmt)

 

· Thông tin về lớp Thạc sĩ Toán học và ứng dụng  2007-2008
               (xem dạng hlmt)

Subpages (27): View All
Ċ
DUC DUONG MINH,
Jan 31, 2009, 5:09 AM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Jan 31, 2009, 9:39 AM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Nov 24, 2009, 3:39 AM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Nov 24, 2009, 3:39 AM
Ċ
DUC DUONG MINH,
Jan 31, 2009, 9:39 AM
ċ
omnes.zip
(474k)
DUC DUONG MINH,
Nov 20, 2009, 6:19 AM
Comments