Home‎ > ‎lop cu nhan tai nang‎ > ‎

danhsach duhc

Danh sách các sinh viên Khoa Toán-Tin đang học và làm toán ở nước ngoài

Lê Hải An - The Department of MathematicsUniversity of Utah (USA)
Bùi Bội Minh Anh  
Mathematics Department State University of New York at Buffalo  (USA)
ambuiboi@buffalo.edu
Trần Tuấn Anh  School of Mathematics  Georgia Institute of Technology (USA)tran@math.gatech.edu
Trương Thế Bảo - Department of Mathematics - Wayne State University Detroit -Michigan(USA) tqbao@math.wayne.edu
Trần Minh Bình - Université Paris 13 (France) http://www.math.univ-paris13.fr/ann/
Lê Dũng 
- Full Professor - University of Texas at San Antonio Department of Mathematics (USA) Dung Le
Nguyễn Tiến Dũng
- Department of Mathematics - Wayne State University Detroit -Michigan (USA) dungnt@wayne.edu
Pham xuân Dự  Postdoctoral fellow - Department of Mathematics Colorado State University (USA)http://www.math.colostate.edu/~pham
Lê  Ánh Hạ  - Université Paris 13 (Pháp)  http://www.math.univ-paris13.fr/ann/
Trần Duy Hiến
 - Department of mathematical science - New Mexico State University (USA)hientran@nmsu.edu
Đặng Đình Hải - Full Professor - Department of Mathematics and Statistics - Mississippi State University (USA)
http://www.msstate.edu/dept/math/websites/faculty/dang.html
dang@math.msstate.edu
Nguyễn Đình Hoàng - Department of Mathematics - Wayne State University Detroit -Michigan(USA) ndhoang@wayne.edu
Trần Anh Hoàng - Department of Mathematics,  University of Pittsburgh (USA) http://www.mathematics.pitt.edu/
hat25@pitt.edu
Tống Viết Phi Hùng, University of Birmingham, UK.
Trần Võ Huy - Department of Mathematics,
 Washington State University (USA) tvhuy@math.washington.edu
Trần Vĩnh Hưng -
Department of Mathematics - University of California, Berkeley (USA)  http://math.berkeley.edu/~tvhung/   
tvhung@math.berkeley.edu
Nguyễn Tiến Khải - Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata - Università degli Studi di Padova
(Ý)
http://www.math.unipd.it/index.php?link1=persone00&id_tipopersona=4&id_persona=380
nguyentienkhai_1984@yahoo.com.vn
Trần Vũ Khanh - Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata - Università degli Studi di Padova (Ý)
http://www.math.unipd.it/index.php?link1=persone00&id_tipopersona=4&id_persona=341
khanh@math.unipd.it
lamho@stat.wisc.edu 
Nguyễn Thị Hồng Linh - Postdoctoral fellow - Deptartment of Molecular Biology, Princeton University New York (USA)
Nguyễn Việt Linh - Department of Mathematics, Texas A&M University (USA) math.utsa.edu/~linhn/Web/index.htm
Lê Hoàng Long - Assistant Professor - Department of Mathematics - University of Central Arkansas (USA)- 
http://www2.uca.edu/divisions/academic/math/personnel/faculty/long.php
 longl@uca.edu  
Nguyễn Hòang Lộc -
The Department of MathematicsUniversity of Utah (USA)www.math.utah.edu/~loc/
Hoàng Thạch Luân  -
Assistant Professor - Department of Mathematics anf Statistics Texas Tech University (USA)
http://www.math.ttu.edu/
http://www.math.ttu.edu/~lhoang/
Nguyễn Lê Lực - Mathematical Institute, Oxford University (UK)

http://www.maths.ox.ac.uk/ldapcontact/userdetails/nguyenl

nguyenl@maths.ox.ac.uk

Mạch Nguyệt Minh - Dipartimento di Matematica -  Univerita Di Pisa
http://www.dm.unipi.it/www2_en/
mach@mail.dm.unipi.it
Nguyễn Hoài Minh  - Postdoctoral fellow - 2008- 2009 -  School of Mathematics, Institute for Advanced Study, Princeton, New York (USA) 
http://www.math.ias.edu/_hoaiminh/
Assistant Professor  - 2009-2011 - Courant Institute of Mathematical Sciences  New York (USA)
Phan Thành Nam
- Department of Mathematical Sciences - University of Copenhagen – Đan Mạch
http://www.math.ku.dk/english/
 
http://www.ku.dk/english/
ptnam@math.ku.dk
Lê Quang Nẫm - Assistant Professor -
Department of Mathematics , Columbia University, New York (USA)
http://www.math.columbia.edu/
http://www.math.columbia.edu/~namle/
namle@ math.columbia.edu
Ngô Võ Nhậm - Department of mathematical sciences - New Mexico State University
(USA)
Nguyễn Thanh Nhàn -
Mathematics Department State University of New York at Buffalo  (USA) nguyen@buffalo.edu
Lê Long Phi - University of Utah (USA) le@math.utah.edu
Lê Triệu Phong,
Tokyo Institute of Technology, Japan
Chung nhân Phú  
Mathematics Department State University of New York at Buffalo  (USA)
phuchung@buffalo.edu
Vũ Đức Phú - Mathematics Department State University of New York at Buffalo  (USA)
phuvu@buffalo.edu
Nguyễn Công Phúc - Assistant Professor - Department of Mathematics - Louisiana State University – Louisiana (USA)
http://www.math.lsu.edu/~pcnguyen/
pcnguyen@math.lsu.edu
Nguyễn Kim Phúc -  University of Arkansas (USA) nkphuc_81@yahoo.com
Lê Phương - Dipartimento di Matematica -  Univerita Di Pisa
http://www.dm.unipi.it/www2_en/
Nguyễn Hoàng Khánh Phương -Department of mathematical science - New Mexico State University (USA) nphuong@nmsu.edu
Nguyễn Minh Quân - Mathematics Department State University of New York at Buffalo  (USA) qnguyen2@buffalo.edu
Trần Tấn Quốc  - Department of Statistics University of Wisconsin - Madison  (USA)
http://www.stat.wisc.edu/~tran/
tran@stat.wisc.edu
Nguyễn Phúc Sơn
- Department of Mathematics - Wayne State University Detroit -Michigan(USA)
npson@math.wayne.edu
Phùng Thanh Tâm - Orléans University (Pháp)
http://www.univ-orleans.fr/
Trần Thạnh  - Senior Lecturer - School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales, Australia
http://profiles.unsw.edu.au/maths/ttran1
Thanh.Tran@unsw.edu.au
Nguyễn Quang ThắngDepartment of Mathematics, Indiana University (USA)
http://www.math.indiana.edu/people/profile.phtml?id=nguyentq
nguyentq@indiana.edu
Trần Thị Bích Thủy - ONERA (Pháp)
Phan Thanh Toàn , Pohang University of Sciences and Technology, South Korea.
Nguyễn Trọng Toán -
Department of Mathematics, Indiana University (USA) 
http://mypage.iu.edu/~nguyentt/
Assistant Professorship - Michigan University at Ann Arbor. , starting next Spring (Sep, 2009)
Lê Long Triều  Visiting Assistant Professor - Department of Mathematics - University of Toledo. Ohio 
(USA)
Trieu.Le2@utoledo.edu
Nguyễn Văn Truyền  - Assistant Professor
-  Department of Theoretical and Applied Mathematics - The University of Akron- Ohio - (USA)
http://www.math.uakron.edu/~tnguyen/
tnguyen@uakron.edu
Phan Văn Tuộc - Postdoctoral Fellows -   Department of Mathematics The University of British Columbia
(Canada)
http://www.math.ubc.ca/
www.math.ubc.ca/~phan/
phan@math.ubc.ca
Lê Minh Tuấn - Mathematics Department State University of New York at Buffalo  (USA)
tuanle@buffalo.edu
Lê Thiên Tùng -  Department of Mathematics - Wayne State University  Detroit -Michigan(USA)
lttung@math.wayne.edu
Nguyễn Thanh Tùng - Assistant Professor - Mathematics Department - University of Illinois at Springfields   (USA)
http://www.uis.edu/math/
tnguy2@uis.edu
Trương Trung Tuyến  - Department of Mathematics, Indiana University (USA)
http://www.math.indiana.edu/
http://mypage.iu.edu/~truongt/
truongt@indiana.edu
Phạm Hoàng Uyên - Department of mathematical science - New Mexico State University (USA)
uyenpham@nmsu.edu
Đinh Cao Duy Thiên VũDepartment of mathematics, Purdue University (USA)
http://www.math.purdue.edu/people/bio/vdinh
vdinh@math.purdue.edu

Comments