Trịnh Lam 's world

Những câu chuyện tôi viết, những bài thơ ngẫu hứng 

chỉ xuất phát từ trái tim 

Có những 8X thì đi du lịch, nhảy break, ca hát, một số 8X khác thì chơi thể thao, làm những việc to tát khác. Còn tôi, cũng là một 8X, tôi dùng những con chữ và chiếc computer để kết nối những trái tim, những cuộc đời. Tôi chỉ mong những điều ngốc xít tôi viết trở thành một kỷ niệm đẹp cho mọi người