Biography

Darko Nikcevic (b. 1971) is a flamenco guitarist and composer. He graduated from the Faculty of Electrical Engineering in Podgorica and obtained a master's degree in audio technology from the Faculty of Electrical Engineering in Belgrade. He is th
e head of the electroacoustic laboratory at the 
Music Academy in Cetinje. He has performed in numerous concerts in Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia, Macedonia, Greece, Albania, Netherlands, Belgium, Italy, United Kingdom, Russia, United States and Spain. He is the author of the first album of instrumental music in Montenegro - “Flamenco” (1994) published by the Music Production of Radio-Television of Montenegro and co-author (with Srdjan Bulatovic) of the CDs “Duo” (2001), “Nostalgia” (2005), “Touch of Montenegro” (2011), "Synergy" (2012), "Ritmico (2015), "The Best of Montenegro" (2016), and "Balkan, Mediterranean, Orient" (2017)
. He recorded an album with his compositions in Slovenia (2003) with the flamenco group Duende. He is author of the books “A School of Guitar” (2000), “Power of Guitar” (2004), “Guitarra Romantica” (2008) and “Audio technology” (2011) and co-author (with Srdjan Bulatovic) of the four editions of the book “Guitar for Beginners” (2006, 2011, 2013 & 2016).
 
Biografija
Darko Nikčević (Nikšić 1971.) je flamenko gitarist i kompozitor. Završio je Elektrotehnicki fakultet u Podgorici, a master diplomu (MSc) je stekao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu (odsek Audio i video tehnologije). Radi na Muzičkoj akademiji na Cetinju kao rukovodilac elektro-akustičke laboratorije. Učesnik je brojnih koncerata u Crnoj Gori, Srbiji, BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Grčkoj, Albaniji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Njemačkoj, Holandiji, Belgiji, Italiji, Velikoj Britaniji, Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Španiji. Autor je prvog albuma instrumentalne muzike u Crnoj Gori “Flamenco” (1994.) u izdanju Muzičke produkcije Radio Televizije Crne Gore i koautor, sa klasičnim gitaristom Srđanom Bulatovićem, CD-a: “DUO“ (2001.), “Nostalgija“ (2005.), “Dodir Crne Gore” (2011.), "Sinergija" (2012.), "Ritmico" (2015.), "The Best of Montenegro" (2016.) i "Balkan, Mediteran, Orijent" (2017). U Sloveniji je sa flamenko grupom Duende snimio istoimeni album sa svojim kompozicijama (2003.). Autor je knjiga “Škola gitare” (2000.), “Moć gitare” (2004.), “Guitarra romantica” (2008.) i “Audio-tehnologija” (2011.) i koautor, sa Srđanom Bulatovićem, četiri izdanja udžbenika “Gitara za početnike” (2006., 2011., 2013. i 2016.). 
Srdjan Bulatovic
(b.1972)
 is a classical guitarist and composer. He
has started playing guitar when he was eight years old in the class of Professor Miodrag Cupic where he finished the Primary music school and where his focus on classical guitar as a profession begins. He has graduated from the Music Academy in Belgrade in the class of Prof. Srdjan Tosic. After that, he acquires his Master’s and DA degrees in the class of prof. Vera Ogrizovic. He is the first graduated classical guitar player and the first holder of the Master of music degree in Montenegro and also the first DA of the performing arts for classical guitar. As the first graduated classical guitar player in Montenegro, in 1994, he founded a guitar department at the Secondary music school “Vasa Pavic” in Podgorica. In a very short time, the department becomes recognizable in Montenegro and outside of Montenegro. Its students start achieving significant results in performing, win awards at the renowned festivals and get accepted by renowned Music Academies in the country and abroad. Srdjan Bulatovic initiates the opening of the Guitar department at the Music academy in Cetinje in 2000, where he works as the assistant of the Prof. Vera Ogrizovic until 2005, and then as a Professor until 2013. He was actively involved in concert activity as a solo performer as well as a member of various chamber orchestras.In 1991, he meets a flamenco guitar player Darko Nikcevic and they form a guitar duo.Through this duo, he introduces himself to other music genres like flamenco, symphony film music, ethno and jazz music, which, in the correlation to the classical music, will have the strong impact on his future performances and his music in general. Of great value is also his pedagogical work, based on the empirical principles. This work, with the generations of different age,will through the years have a tremendous influence on his further development. Today, after exactly 20 years from establishing the department of classical guitar in Montenegro and outside of Montenegro, all Montenegrin guitar players and professors were his students. He has performed as a soloist, as a member of various chamber orchestras in Montenegro and abroad (Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Greece, Albania, Italy, Hungary, France, Germany, Netherlands, Belgium, Egypt, Great Britain, Russia, Macedonia). He is the author of the book “The Collection of Compositions and Etudes” for classical guitar (2003) and co-author, with Darko Nikcevic, of four publications of the textbook “Guitar for the beginners” (2006, 2011, 2013 and 2016). He has recorded the musical programs, concerts, music videos etc. for the radio and television (RTV CG, RTS, HRT, TV SLO, TV Nile – Egypt, MTV – Hungary, Radio Kopar…). As a soloist, he has published a CD “Guitar”, which is also the first classical music CD recorded and published in Montenegro (1998), "Live in Belgrade" (2010) and album “Fuoco” (2012). In a duo with the flute player Boris Nikcevic, he has recorded CD “Caffe” (2012). As a co-author with Darko Nikcevic, he has recorded the following compact discs: “Duo” (2001), “Nostalgia” (2005), ”Touch of Montenegro” (2011), “Synergy” (2012), "Ritmico" (2015), 
"The Best of Montenegro" (2016), and
 "Balkan, Mediterranean, Orient" (2017)
. He is one of the founders of the first classical guitar festival in Montenegro - “Bar Guitar Fest”, and the art director of “Guitar art Summer Fest” in Herceg Novi, Montenegro. He is working as a guitar professor in the Secondary music school ”Vasa Pavić” in Podgorica, Montenegro. He has held many master classes both in Montenegro and abroad.

Biografija

Dr.Srđan Bulatović (1972.) je klasični gitarista i kompozitor. Počeo je svirati gitaru sa osam godina u klasi nastavnika Miodraga Ćupića, kod koga završava nižu muzičku školu, i koji ga usmjerava na profesionalno bavljenje gitarom. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Srđana Tošića, potom magistrira i doktorira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Vere Ogrizović. Prvi je diplomirani gitarista i magistar gitare u Crnoj Gori, a potom i prvi doktor izvođačkih umjetnosti-oblast klasična gitara. Kao prvi školovani gitarista u Crnoj Gori, 1994.godine osniva odsjek gitare pri srednjoj muzičkoj školi Vasa Pavic u Podgorici. Za kratko vrijeme odsjek gitare postaje prepoznatljiv u Crnoj Gori i van nje, davajući značajne rezultate učenika koji izvode javne koncerte, osvajaju nagrade na značajnim festivalima i upisuju poznate Akademije u zemlji i inostranstvu.Srđan Bulatović inicira otvaranje odsjeka na Muzičkoj akademiji na Cetinju 2000.godine, gdje radi kao asistent prof.Veri Ogrizović do 2005. godine, a zatim kao profesor do 2013. godine. Pored aktivnog bavljenja koncertnom djelatnošću kao solista izvodeći resitale, a takođe svirajući koncerte u raznim kamernim ansamblima, upoznaje se sa flamenko gitaristom Darkom Nikčevićem, te osnivaju duo gitara 1991. godine. Preko ovog dueta upoznaće muziku i drugih žanrova kao sto su flamenco, simfonijska filmska muzika, etno i džez muzika, koji ce u korelaciji sa klasičnom imati snažan uticaj na njegovo dalje bavljenje izvođaštvom i muzikom uopšte. Nezaobilazan je i pedagoški rad zasnovan na empirijskim principima koji ce kroz godine rada sa generacijama različitih uzrasta uticati na njegov dalji razvoj. Danas posle tačno 20 godina od osnivanja odsjeka gitare, u Crnoj Gori i van nje, trenutno svi crnogorski gitaristi i profesori bili su njegovi učenici. Nastupao je kao solista i u raznim kamernim sastavima u zemlji i inostranstvu (Srbija, Hrvatska, Slovenija, BiH, Grčka, Albanija, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Italija, Mađarska, Francuska, Njemačka, Holandija, Belgija, Egipat, Velika Britanija, Rusija, Makedonija). Autor je knjige “Zbirka kompozicija i etida” za klasičnu gitaru (2003.), te koautor, sa Darkom Nikčevićem, četiri  izdanja udžbenika “Gitara za početnike” (2006., 2011., 2013. i 2016.). Snimao je muzičke emisije, koncerte, spotove i sl. za radio i televiziju (RTV CG, RTS, HRT, TV SLO, TV Nil – Egipat, MTV – Madjarska, Radio Kopar...). Kao solista, objavio je CD-e "Gitara", koji je ujedno i prvi CD klasicne muzike snimljen i izdat u Crnoj Gori (1998.), "Live in Belgrade" (2010.) i album “Fuoco” (2012).godine. U duetu sa flautistom Borisom Nikčevićem snimio je CD “Caffe” 2012. godine. U koautorstvu sa Darkom Nikčevićem izdao je kompakt diskove ”Duo” (2001.), “Nostalgija” (2005.), ” Dodir Crne Gore” (2011.), “Sinergija” (2012.), "Ritmico" (2015.), "The Best of Montenegro" (2016) i "Balkan, Mediteran, Orijent" (2017). Jedan je od odsnivača prvog festivala klasične gitare u Crnoj Gori “Bar Guitar Festa”, i umjetnički direktor “Guitar art Summer Festa” u Herceg Novom. Radi kao profesor gitare u Srednjoj muzičkoj školi” Vasa Pavić” u Podgorici. Održao je više majstorskih kurseva u zemlji i inostranstvu. 

 


Comments