Trang chủ :

WELCOME 2018 !!!!!!!!______________________________________

________________________________________________Chào các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên !!!

Trang này chủ yếu dành để post tài liệu tham khảo và PPT bài giảng các môn học
(do tôi và các đồng nghiệp cùng Bộ Môn CNSH soạn) cho các em sinh viên của Viện
CN Sinh Học và Thực phẩm.

Các em có thể download  ở đây hoặc mang theo USB chép trực tiếp trên lớp.

Tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đở tận tình của các bạn đồng nghiệp!

Chúc các bạn, các em SV  luôn vui khỏe, thành công hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất!

IBF, ngày 17/10/2011.Dũng Nguyễn
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, IBF, IUH. 
Email: anhdnes@gmail.com
TEL : 0918..........................