กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
 • บรรยากาศการอบรม     
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 22:01 โดย orwan orn
 • การอบรม ข้อมูลเพิ่มเติม Google Site
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:49 โดย orwan orn
 • อบรมGoogle Site ภาพ+VDO
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:42 โดย orwan orn
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • การอบรม บัญชีข้อมูลเพิ่มเติม  google site
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:43 โดย สุชาติ แก้วนาม
 • อบรม google site ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก      
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:40 โดย สุชาติ แก้วนาม
 • โร งเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:05 โดย สุชาติ แก้วนาม
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • การอบรม การอบรม Google Site
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:44 โดย amonrat inkong
 • สาระความรู้ คำควบกล้ำ สาระความรู้ คำควบกล้ำ
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:33 โดย amonrat inkong
 • กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการสอนสอนคำควบกล้ำ
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:27 โดย amonrat inkong
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • อบรม Google Site  
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 22:14 โดย sureeporn panyudod
 • โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:05 โดย sureeporn panyudod
 • สถานที่ตั้ง
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 20:47 โดย sureeporn panyudod
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • การอบรม ข้อมูลเพิ่มเติม Google site
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:44 โดย Jakkapun Kuannikom
 • อบรม Google Site การจัดการอบรมการสร้างเว็บไซต์ปฏิทิน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561จันทร์  อังคาร พุธ    พฤหัสบดี  ศุกร์ เสาร์                       อาทิตย์  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314 15 16 17 18 19     20   21 22 23 24 25 26  2728 29 30 31    
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:39 โดย Jakkapun Kuannikom
 • โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก
  ส่ง 20 ก.ค. 2561 21:05 โดย Jakkapun Kuannikom
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »