Dumitru Sandu‎ > ‎

ADCR


Master: Antropologie,dezvoltare comunitara si regionala (ADCR) la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, UB

Note 13 decembrie 2011
Programa masterului ADCR


Dezbaterile ADCR
     Oameni care schimba satul: Caroline Fernolend, vicepresedinta Fundatiei Mihai Eminescu Trust: anunt  si
    
transcrierea dezbaterii 
, 25 martie 2010
    
     
 
Cursul:   Dezvoltare comunitara  si regionala, .10... februarie 2017 , ora 18, sala ..101..


Prin umbrire           sunt marcate lucrarile solicitate pentru examenele anuntate.

Teme esentiale  în curs și în bibliografia aferentă

Cum redactam un bun raport de cercetare sociala,  Scoala doctorala SAS, oct.2010

Tables and diagrams

Teme multiple

Temele prezentate la curs
 Dumitru Sandu. 2011.Dezvoltare comunitara si regionala , intreg volumul. 
Dumitru Sandu  (coord.), Practica dezvoltarii comunitare. Iasi:POLIROM, 2007. pp: 1-90, 201-218,

Rhonda Phillips and Robert Pittman (eds.). 2008. An Introduction to Community Development.London: Routledge  ICOMDEV

 Ohmer et al., Evolution, Models, and the Changing Context of Community Practice, in M. Weil, Reisch, M., Ohmer, M., eds. 2013The Handbook of Community Practice. SAGE Publications, Inc. (2013),  second ed. ,Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., pp.167-193
Anuarul statistic al Romaniei 2015. Bucuresti: INS (capitolol POPULATIA . Precizari metodologice asupra modului de calcul pentru principalii indicatori demografici, unitati de analiza si prezentare a datelor din Anuar pentru diferite teme ale analizelor din domeniu).DEVCOM in anii 30 (echipele studentesti,
Serviciul Social,
contra-miscare sociala la legionarism)

 Stahl, H., 1939, Pentru Sat, Fundatia Culturala Regala Principele Carol.pp.85-112 (optional - tot volumul)
Sandu, D. Gândirea regională în mişcarea gustiană de ridicare a satului, Revista Transilvania, 11-12, 2012.
Zoltan Rostas. Monografia ca utopie. Interviuri cu Henri H. Stahl. Bucuresti. Paideia 2000.
Zoltan Rostas. Strada Latina nr. 8. Bucuresti: Curtea Veche, 2009.
Zoltan Rostas. Sala luminoasa.
Discipoli din anii 30 ai Scolii gustiene. Bucuresti: Paideia 2006

Modele de dezvoltare comunitara

Chambers, R. (2007). From PRA to PLA and pluralism: Practice and theory. The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice, 297.

Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. World development22(9), 1253-1268.
Olivier Crevoisier (2014), Beyond Territorial Innovation Models: The Pertinence of Territorial Approach, in Regional Approach, vol 48, 3.
Emery, M. and C. Flora (2006). "Spiraling-up: Mapping community transformation with community capitals framework." Community Development 37(1): 19-35.
 
Mark Randell, Constructing participation space, in Community Development Journal, Apr 2004, 39, 2,pp.144-155
European Commission (2013) Common Guidance of the European Commission’s DirectoratesGeneral AGRI, EMPL, MARE and REGIO on Community-Led Local Development in European Structural and Investment Funds. Available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/dialog/pdf/clld_guidance_2013_04_29.pdf
 VECINATATI Gabriela Coman, Vecinatatile fara vecini, in Vintila Mihailescu et al Vecini si vecinatati in Transilvania,  Bucuresti: Paideia, 2002

Centrare pe resurse in DEVCOM

Lionel J. Beaulieu. Mapping the assets of your community: A key component for building local capacity. Southern Rural Development Center. http://srdc.msstate.edu/publications/227/227_asset_mapping.pdf 

Rolul capitalului social

Bogdan Voicu.Riscurile politicilor de deyvoltare bazate pe formarea capitalului social, in Sociologie Romaneasca. , 1/2008, pp.11-25

 Malina Voicu si Bogdan Voicu (coord.), Satul romanesc pe drumul  catre Europa, Iasi: POLIROM, 2006, pp:41-56, 105-134, 211-220
Dumitru Sandu.
Sociabilitatea in spatiul dezvoltarii, Iasi: POLIROM, 2003. pp: 108-166

 DEVCOM sustenabila 

 

 

Concepte integratoare in DEVCOM

Ann Dale and Lenore Newman. Social capital: a necessary and sufficient condition for sustainable community development, in Community Development Journal, August 2008, pp.5-21
Dorothy N. Gamble and Marie O. Weill. Sustainable Development: The Challenge for Community Development, in Community Development Journal, vol 32, no 3, July 1997, pp.210-222

Capital comunitar

 

 

Altalsul social al Romaniei

Trevor Hancock, People , partnership and human progress: building community capital, in Health Promotion International, vol. 16, No. 3, pp:275-280.

D.Sandu et al. 2008. Dezvoltarea capitalului comunitar in Romania. Proiect ID 2068 CNCSIS

Dumitru Sandu, Altasul social al Romaniei: obiective, metode si tipuri de rezultate (I), in Sociologie Romaneasca, 1/1993

Developmentalism

 

Midgley, James; Livermore, Michelle (2005), Development Theory and Community Practice, in Marie Weil (ed.), (2005), The Handbook of Community Practice, Sage Publications, London.

Tratarile referitoare la   "ideologii sistematice", CDF si  ANDEO  in DEVCOMREG

 Studii de caz in    DEVCOM

D.Sandu  Comunitatile de romi din Romania. O harta a saraciei comunitare prin sondajul PROROMI, ANR BM, 2005

D.Sandu. Reconstructia sociabilitatii in doua sate de exod, in D.Sandu Sociabilitatea in spatiul dezvoltarii, Iasi: POLIROM, 2003. pp:247-253

Manuela Stanculescu, Ionica Berevoescu,  Mosna -un sat care se reinventeaza, Sociologie    Romaneasca,1/1999

Malina Voicu si Bogdan Voicu (vol. coord. de) Satul romanesc pe drumul catre Europa. Iasi: POLIROM, 2006. pp: 1-30, 221-252.

Proiectul "Satele de-sine-statatoare", Fundatia Mihai Eminescu Trust - dezbatere in cadrul programului de master cu doamna caroline Fernolend

Funder, M. (2010). The social shaping of participatory spaces: Evidence from community development in southern Thailand. The Journal of Development Studies46(10), 1708-1728.

Phillips, R. (2004). "Artful business: Using the arts for community economic development." Community Development Journal 39(2): 112-122.

Programul LEADER si

GALuri

Abordarea LEADER in Romania MADR ,. HYPERLINK "http://www.maap.ro/pages/page.php?sub=0302&self=03" .Programul National de Dezvoltare Rurala , 2007-2013., passim LEADER  si RNDR

FNGAL- Programul LEADER

Dezvoltare regionala (DEVREG) documente fondatoare ale politicii de dezvoltare regionala

EUROSTAT. European Regional and Urban Statistics Reference Guide,  EC, 2010.

Commission, E. (2010). Fifth report on economic, social and territorial cohesion “Investing in Europe’s future”, November., pp: I-XXIII., 202-208   

Carta Verde. Politica de dezvoltare regionala in Romania.  Guvernul Romaniei, ComisiaEuropeana, Bucuresti, 1997
 
LEGE Nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
, actualizare a legii 151/1998

Ramboll Consultancy Group, 
Profiles of development regions,  Bucuresti, October 1997
Ramboll- Grupul de consultanta. Disparitati regionale in Romania 1990-1994,Bucuresti, iulie1996  (optional) 

Disparitati sociale in dezvoltarea si in politica regionala din Romania    
                           in International Review of Social Research, 1/2011, pp.
1-30.
Vezi si baza de date aferenta studiului, in format xls sau sav.

Dumitru Sandu (coord.),“Disparităţişi fluxuri în fundamentarea social-economică a regionalizării administrative aRomâniei”, CONREG, 2013

Urbanismul, Serie noua. Regionalizare. nr 11/2012,  articole semnate de G. Pascariu 71-73, G. Pascariu si I. Ianos 74-81, M.Enache 82-84,  D.Sandu 110-114.

 Sandu, D.  Modernising regional Romania by migration. Conference Social remittances and social change in                 Central Europe, Warsaw,  19‐20th  January 2015, CMR, UR, NSC
Giddens, A. (1990). The consequences of modernity, Cambridge, Polity Press., first section
Sectiunea REGIONALIZARE  in subpagina Dezbateri publice

Commission, E. (2003). "Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)." Official Journal of the European Union 21: 2003.

Metodologie in DEVREG, baze de date

Bazele de date  ATSRsate si textul  aferent , disponibile in subpagina baze de date

Dataset: Index and typology of local human development : data basis for all the localities of Romania, 2002 and 2011 (sav file) or excel file.

 D.Sandu,  Analiza social cantitativa in dezvoltarea regionala, pp. 7-19 

Probleme si alternative in masurarea dezvoltarii local-regionale

Analize in DEVREG

Dumitru Sandu  Lumile de acasă ale diasporelor românești de azi, Contributors.ro, 25 noiembrie 2014 
Heroiu, M., Burduja, S., Sandu, D. et al. Competitive Cities. Reshaping the Economic Geography of  Romania. Bucuresti: World Bank, 2013.,XII-xxiii, 100-121,238-239
D.Sandu, Consolidare sau degradare funcțională în regionalizarea românească?, Contributors.ro, 29  octombrie 2013

Dumitru Sandu ,Livability in Jiu Valley region , AVJ, Pentru intregul raport al Bancii   Mondiale   vezi    "Jiu Valley Region - Multi-dimensional Assessment"  

Programa cursului:  Dezvoltare comunitara si regionala, 2007-2008  

Exemplu de test: aprilie 2010

 back to home page
Ċ
Dumitru Sandu,
20 Dec 2011, 04:05
Ċ
Dumitru Sandu,
2 Aug 2011, 04:22
Ċ
Dumitru Sandu,
26 May 2010, 00:51