Didactice / Teaching

RESTANTE , la toate cursurile pe care le tin, 6 septembrie a.c., ora 17, sala 303, Schit 9. Mariri de note, la toate cursurile, pe 21 septembrie a.c. , ora 17, tot la sala 303.ROG pe fiecare dintre cei care  urmeaza sa participe la examene sa ma anunte, la dumitru.sandu@gmail.com, pentru a putea multiplica numarul necesar de teste pe materie. Conditiile de examen sunt aceleasi ca si in sesiunile curente . Bibliografia este cea pe care ati avut-o la data examenului obisnuit. Cei care au si nota de seminar in componenta notei finale trebuie sa ia legatura cu asistentul/asistenta de semiar.

Pentru studentii de la Grupa de  Cercetare

Restante/mariri de note Septembrie 2017 (migratie, DEVCOM, TSOP)

Note mai_iunie 2017 : CSA_MIGTRANS ; Restante  7 iunie (MIGDEVIII, TSOP, DEVCOMREG)

NOTE februarie 2017: MIGDEV an III, DEVCOMREG, TSOP

Note 2016: DEVCOMREGNote 1 sept 2016- restante

NOTE 2015 decembrie si ianuarie/februarie 2016: TSOP , DEVLOCREG , MIGTRANS , MIGDEV  ERASMUSstudents

Note restante   septembrie 2015, aici.

NOTE mai-iunie 2015: DEVLOCREG_PPMAP  , DEVCOMREG_ADCR , TSOP.    Pentru restante la migratie, la anul III- antropologie, vezi MIGDEV III, Antroloplogie_test.    NOTE: MORIS/CSA mai 2015. MIGDEV III, Antroloplogie_test     Studii de migratie CSA , TSOP_SOMP, DEVLOCREG

2014 RESTANTE : note iunie  si septembrie ;  DEVCOMREG la ADCR: note la test1 si 2 ;

          NOTE 2013 :         
TSOP la SOMP:                TSOP1, TSOP2;                                      MIGDEV : note an III antropologie ;
DEVLOCREG la PPMA: note  la testele 1 si 2;                             STUDII DE MIGRATIE la CSA : note la testele 1 si 2
 Cursuri la Departamentul de Sociologie , Universitata Bucuresti
                                                

1.  Stratificare sociala

2.  Sondaje de opinie  

3.  Migratie /Migration and development

4. Analiza datelor sociale

5. Teme la scoala doctorala

6. Dezvoltare  comunit. si regionala (DEVCOMREG/
DEVLOCREG)

·BIBLIOGRAFIA  obligatorie pentru examenele din semestrul curent pentru cursul de referinta este  marcata prin                   

·         Pentru referate la curs si pentru  lucrari de licenta/disertatie/doctorat pe care le coordonez , se considera a fi plagiat preluarea oricărei idei sau a oricăror date (din tabele sau grafice) fără indicarea de rigoare a sursei . La nivel operațional o lucrare este descalificata, sub aspect științific, prin plagiat, daca include cel puțin doua paragrafe a câte cel puțin 10 cuvinte sau un paragraf de cel puțin 20 de cuvinte preluate din alt autor, fara ghilimelele și indicarea explicita a  sursei . Calificativul de plagiat se aplică nu numai la preluare cuvânt cu cuvânt ci și pentru situația în care în topica frazei plagiate se fac înlocuiri minore de cuvinte dar se menține structura inițială. (Util sa fie vazut textul lui Earl Babbie despre definirea si evitarea plagiatului in Practica Cercetarii Sociale. Iasi: Polirom, [2007] 2010, pp.664-667.) Constatarea plagiatului atrage dupa sine pierderea examenului  pentru anul  respectiv, indiferent   de notele  luate la   alte componente ale   aceleiasi    examinari.  (Pentru detalii, vezi  D.Sandu,

Cum redactam un bun raport de cercetare sociala,  Scoala doctorala SAS, oct.2012
                 

MOD DE EXAMINARE : Un test de tipul celui inclus , exemplificativ, la sfarsitul casetei TSOP, sustinut la sfarsit de semestru (60% din nota) si un referat de cercetare (40%), predat tot la sfarsit de semestru. Tema, obiectivul și metodologia de  lucru pentru referat trebuie aprobate, in prealabil,  in baza unei scurte prezentari transmise pe mail profesorului titular sau, daca este cazul, profesorului/asistentului responsabil  pentru coordonarea referatelor la cursul respectiv.
Identificarea a cel mult doua paragrafe  plagiate , indiferent de forma de plagiat (copy-paste, mozaic etc.), in cadrul referatului duce automat la obtinerea unei  note finale sub 4.  Se penalizeaza, similar, si orice alta forma de frauda intelectuala (folosirea unor date fictive, prezentate ca rezultat de cercetare)  asociată cercetarii pentru referat.

Referatul de cercetare, indiferent de materia de examen, va fi bazat pe analiza unor date specifice domeniului acoperit prin curs. Datele respectiv pot proveni dintr-o baza de date publica sau vor fi produse prin cercetare proprie, conform metodologiei aprobate de coordonatorul pentru referate.


EXAMENE PENTRU RESTANTE SAU MARIRI : procedeul de examinare se mentine la fel cu cel de la ultima sesiune din iarna/vara, indiferent de curs. In caseta cu bibliografia pentru cursul care intereseaza este marcata prin verde bibliografia care trebuie parcursa pentru examen.  

NOTARE  semestriala, februarie 2011: DEVCOMREG   / MIGRATION STUDIES / TSOP
NOTARE semestrul II 2010-2011: STRATIFICARE   / MIGRATIE SI DEZVOLTARE / DEZVOLTARE COMUNITARA SI REGIONALA
                                                                         RESTANTE/MARIRI DE NOTA
NOTARE semestru I 2012 februarie: MIGRATION STUDIES   , DEVCOMREG , TSOP
                                             Restante septembrie 2012
                                        DEVCOMREG

Caseta 1.  Stratificare sociala si stiluri de viata

Materiale folosite pentru mai multe capitole de curs

·         David Grusky (editor). 2001.Social stratification. Class race and gender  in sociological perspective   . Oxford, Westview Press.( GRUSKY)

·        Sandu, Dumitru .2000. Patterns and dilemmas in class empirical analysis , lecture for an international course

        Tufis, Paula. 2010. Structura, stratificare si mobilitate sociala, in Vlasceanu, Lazar (coord.). Sociologie. Iasi: Polirom, pp.294-313

·         Notițe la cursurile predate

Clase sociale

·         Anthony Giddens. Sociologie. Bucuresti: ALL. Pp. 263-310

Masurarea statusului

·         Ganzeboom , Treiman,  Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations, in SOCIAL SCIENCE RESEARCH 25, (1996)


·         John Goldthorpe an d Keith Hope. Occupational Grading and Occcupational Prestige, in GRUSKY 2001

·         Robdert Hauser and Robert Warren, Socioeconomic index for occupations: a review, update and critique, in  David Grusky, ed. 2001
·         Robert Hodge. The Measurement of Occupational Status in GRUSKY
Hoffman, Eivinid.1999. International statistical comparisons of occupational and social structures: problems, possibilities and role of  ISCO-88.ILO

·         Donal Treiman. Occupational Prestige in Comparative Perspective in GRUSKY
·     COR    http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/COR/GRUPA2.pdf
·         Sandu, Dumitru. 2005 Romania rural-neagricolă , azi, in Sociologie Romaneasca, 4  

·         UNESCO, International Standard Classification of Education I S C E D 1997,  UNESCO-UIS 2006, www.uis.unesco.org
Warner, LLoyd.1972. Social Class: Description and Measurement, in Thielbar, Gerald and Feldman, Saul D. (eds.) . Issues in Social Inequality. Boston: Little, Brown and Company, pp.6-25
        Zhou, Xueguang. 2005. The Institutional Logic of Occupational Prestige Ranking: Reconceptualisation and Reanalyses, AJS, vol. 111, no 1, pp.90-140 

Anuarul statistic al Romaniei 2009. Bucuresti: INS (Teme relevanta pentru analizele de stratificare si nivel de viata. Unitati de aanaliza si prezentare a datelor din Anuar pentru diferite teme ale analizelor de stratificare si stiluri de  viata.)

Stari de spirit dependente de situația de status

·         Haller si Hadler,How social relations and structures can produce happiness and unhappiness: an international comparative analysis, Social Indicators Research (2006) 75: 169–216

·         Dumitru Sandu, Avatarurile nemultumirii sociale in Romania anilor 1998-2007, in G.Badescu, M.Comsa,  D.Sandu, Manuela Stanculescu, Barometrul de opinie publica. Octombrie 2007. BOP 1998-2007, FSR

·         SST, 33-56. 

Tipuri sociale în analiza stratificării

·         G. Eyal, I. Szelenyi, E. Townsley.2001. Capitalism fără capitaliști. Noua elită conducătoare în Europa de Est. București: Editura Omega, pp.3-63

·         Dumitru Sandu. 1996. Sociologia tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în Romania. Bucuresti, Staff, pp.14-33, 55-76, 269-270.      

·         SST,pp.57-71, 97-130

Valori și comportamente asociate statusului social/ocupațional

 

 Brubacker, Rogers and Cooper, Frederick. 2000. Beyond "Identity", in Theoretical Sociology, 29: 1-47

G.Badescu, M.Comsa,  D.Sandu, Manuela Stanculescu, Barometrul de opinie publica. Octombrie 2007. BOP 1998-2007, FSR

 Sandu, Dumitru. 2004. Status inconsistency as a predictor of public actions atitudes in Romania, in Current  Sociology, vol. 52, no. 6, pp. 989-1020  sau varianta abreviata, in Romana, in Dumitru Sandu,   Dezvoltarea comunitara. Cercetare , practica, ideologie. Iasi: Polirom, pp.159-186.

Sandu, Dumitru. 2005. Dezvoltarea comunitara. Cercetare , practica, ideologie. Iasi: Polirom, pp. 187-212 (capitolele  Ideologii difuze in domeniul identitar-etnic  siFenomene si spatii identitare)

Fenomene identitare in spatiile de status

 

Cerulo, Karen.1997. Identity construction: New Issues, New Directions, in Annual Review of Sociology, 23, pp. 385-409

  Antreprenoriatul

Sandu, Dumitru. 1999. Spatiul social al tranzitiei. Iasi:POLIROM  , pp: cap. 4

 Thornton, Patricia H. 1999. The Sociology of Entrepreneurship, in Annual Review of Sociology, 25, pp: 19-46.

Aplicații ale analizelor de stratificare sociala

·         Bergman, Manfred, Joye, Dominque. 2001. Comparing Social Stratification Schemas: CAMSIS, CSP-CH,  Goldthorpe, ISCO-88, Treiman, and Wright

Jean-Christophe Fotso and Barthelemy Kuate-Defo,   Measuring socioeconomic status in health research in developing countries: should we be focusing on households, communities or both?, in  Social Indicators Research, 72  (2005)1989-237

·         Constantinescu, Monica. 2004. Importanţa legăturilor slabe în migraţie, Sociologie Romaneasca, 4

·         Sandu, Dumitru. 2009. "Lumi sociale de varsta si rezidenta in Uniunea Europeana", Sociologie Romaneasca,2.

·         Strauss, Anselm, 1993. Continual Permutations of Action. New York: Aldine de Gruyter, pp.209-244

·         Tufis, Paula. 2009. Traiectorii ocupationale, in D.Sandu (coord) Comunitati romanesti in Spania, Fundatia Soros       Romania 

·         Turner, Bryan. 1998. Statusul. Traducere din limba engleza de Adina Preda. Introducere la editia romaneasca de  Cosima Larionescu. Bucuresti: DU Style          

·           Programa cursului:  Stratificare socială şi stil de viaţă, 2007-2008

·           Programa cursului: Structura si mobilitate sociala, 2007-2008

 

 

Caseta 2.Tehnica sondajelor de opinie publica (TSOP), suport de curs : lecturile obligatorii (actualizabile pentru seria curenta de studenti)  sunt  marcate prin          

EXAMEN 10 februarie 2017, ora .16......, sala 101

Concepte și teme esențiale la  cursul TSOP și în bibliografia aferentă

X Materia predată la curs 

Cum redactam un bun raport de cercetare sociala,  Scoala doctorala SAS, oct.2012

Premise teoretice    si metodologice

 • ·          Ce masoara sondajele de opinie?
 • ·         Elisabeth  Noelle-Neumann , Spirala tacerii. Opinia publica - invelisul nostru social, Bucuresti:  Comunicarea.ro,{2001] 2004,pp.277-292.
 • ·         Traian Rotariu, Petre Ilut, Ancheta Sociologica si sondajul de opinie. Teorie si practica,
                                            Iasi: Polirom, 1997, pp:153-212
 • ·         Dumitru Sandu, Statistica in Stiintele sociale. Probleme teoretice si aplicatii pentru   
      invatamantul  universitar
  . Bucuresti: Facultatea de Sociologie, Psihologie si Pedagogie, 1992,       pp: 184-220.
 • Moskovitz, Adam, Jenkins, Craig (2004). Structuring political opinions: Attitude consistency and
  democratic competence among U.S. Mass Public. The Sociological Quarterly, vol.45, Issue 3,
  pp.395-419
 • Scheufle, D.A. and P. Moy, Twenty-five years of the spiral of silence: A conceptual review and empirical outlook. International Journal of Public Opinion Research, 2000. 12(1): p. 3-28.

 

Esantionare


Earl Babbie. 2010 [1973] . Practica cercetarii sociale. Iasi: Polirom. Traducere de Sergiu Gherghina, George Jiglau, Monica Andriescu, pp.255-308.

                    Relatii de reprezentativitate: esantionarea in D.Sandu  Statistică în ştiinţele sociale. Probleme 
                      teoretice   şi aplicaţii pentru învăţământul universitar
  , Universitatea Bucureşti, 1992

·         Probleme practice ale esantionarii , 2008

·         Selectia random route in esantionarea din Romania, 2009

.      Schema de esantionare a Barometrului de Opinie Publica, 2007

·         Exemplu de esantion: BOP 2007/2  (fisier sav)

·         Exemplu de sintaxa asociata analizei datelor din  BOP 2007/2  (fisier sps)

·         Schema de eşantionare pentru Barometrul Incluziunii Romilor  (BIR), 2006

        Baza de date construita pentru selectia esantionului BIR

·          Communities in Roma Sampling, 2008

·           Exemplu esantion pps, extras din Kalto, 1983  -optional

·   Esantioane neprobabiliste (de disponibilitate, teoretice, de maximizare a diferentelor, pe cote etc.)
Weiss, R. S. (1994). Learning from strangers. The Art and Method of Qualitative Interview Studies. New York., pp.17-37   

 Constructia chestionarului 

       Intrebari pentru masurarea starilor subiective

Earl Babbie. 2010 [1973] . Practica cercetarii sociale. Iasi: Polirom. Traducere de Sergiu Gherghina, George Jiglau, Monica Andriescu, pp.338-392.

Septimiu Chelcea, 2007.Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative. București: Editura Economica, pp.253-284

Contractor, S.H. and R.J. Fox, An investigation of the relationship between the number of response categories and scale sensitivity. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 2011. 19(1): p. 23-35.

 Fowler, Floyed J.1995. Improving  Survey Questions. Design and Evaluation. Applied Social Research Methods Series. London: Sage Publications

Standard Eurobarometer 74. 2011. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_publ_en.pdf

Aplictatii pe setul de date Eurobarometer 74, disponibile la http://zacat.gesis.org/webview/

 Baza de date cu peste  o jumatate de m ilion de intrebari de sondaj  din SUA, din ultimii 65 de ani, vezi iPOLL databasis la Roper Center in Connecticut  http://www.ropercenter.uconn.edu/data_access/ipoll/ipoll.html

      

 David Moore.2002. Measuring new types of question-order efects: Additive and subtractive, Public Opinion Quarterly, Spring 202; 66, 1:80-91.

·         Karen Adams, Ian Brace, An Introduction to Market Research. Planning &using research tools   & techniques, London: MRS, City&Guilds,  2006, pp:

·         Septimiu Chelcea, Opinia Publica . Strategii de persuasiune si manipulare. Bucuresti: Editura  Economica , 2006: 281-302

·         Robert Groves et at. 2004. Survey Methodology, New Jersey, pp: 201-240 ,optional

·         Traian Rotariu, Petre Ilut, Ancheta Sociologica si sondajul de opinie. Teorie si practica,
                                          Bucuresti: POlirom, 1997, pp:71-93

 

Analiza datelor de sondaj

Sandu, D. 2016. An exercise of social data analysis.
Sandu, D.Agenda publica in Romania de azi, 2006

Earl Babbie. 2010 [1973] . Practica cercetarii sociale. Iasi: Polirom. Traducere de Sergiu Gherghina, George Jiglau, Monica Andriescu, pp.576-590.

* Heroiu, M., Burduja, S., Sandu, D. et al. Competitive Cities. Reshaping the Economic Geography of  RomaniaBucurestiWorld Bank2013.,XII-xxiii, 100-121,238-241, 246-247.
Sandu, D. Probleme si alternative in masurarea dezvoltarii local-regionale

D.Sandu, Regresie simpla, covariatie si corelatie,  in Statistica in stiintele sociale. Probleme teoretice si aplicatii pentru invatamantul superior, Universitatea Bucuresti, 1992, pp: 13-25.

·D. Sandu, Interpretarea intrebarilor cu referent difuz 

·         Francois de Singley et al. [1992] 1998.Ancheta si metodele ei: chestionarul, interviul de   
                                   producere a datelor,   interviul comprehensiv, Iasi:Polirom, pp:49-80.

Sandu, D. Construcția și validarea tipologiilor sociale: analize în spatiile de atribute
prin tabele de contingenta , ”elaborare” și regresie, noiembrie 2011.


Sandu, D . 2006. "Strainatatea"  in mentalitatile urbane, in Dumitru Sandu (coord.) Viata sociala in Romania urbana, Iasi: POLIROM, 

·      Sandu, D.   Drumul Barometrului de Opinie Publica, in G.Badescu, M.Comsa , D.Sandu,  M.Stanculescu     Barometru de   opinie publica Octombrie 2007

.   Manuela Stanculescu, Structura sociala si strategii de viata. Romania 1997-2007, in 

G.Badescu, M.Comsa , D.Sandu,  M.Stanculescu     Barometru de   opinie publica Octombrie 2007


·         Sandu, D. , Lumile sociale de varsta si rezidenta in Uniunea Europeana, in Sociologie Romaneasca, 2/2009

       Sandu, D, 2004 Votul intre fidelitate politica si cultura comunitara,  BOP, FSD , octombrie 2004

·      Sandu, D.    Climatul de opinie la alegerile din noiembrie 2009

Sandu, D. , Avatarurile nemultumirii sociale in Romania anilor 1998-2007, in G.Badescu, M.Comsa,  D.Sandu, Manuela Stanculescu, Barometrul de opinie publica. Octombrie 2007. BOP 1998-2007, FSR

Sandu, D. Eurobarometru 69. Opinia publica in Uniunea Europeana. Primavara 2008. Raport national. Comisia Europeana

X Sandu, D. Opinia publica din Romania in context European: structuri si tendinte pe spatii societale si regionale 2007-2011, RCE, Decembrie . Prezentarea la lansarea studiului  la RCE,14 martie 2012  aici


 Stanculescu, M.S. (coord), Marin, M., Popp, A. 2012. Copil in Romania. O diagnoză multidimensionala. UNICEF, pp.5-13, 89-94, 97-132.

Introducere- Problemele unui model de explicare a bunastarii subiective  (extras din lectiile ANDAS, 2006)

 Dumitru Sandu - Raport National Eurobarometrul 70, Ianuarie 2009; Pentru aplicatii de interpretare  a     datelor de sondaj  vezi subpagina Studii, seria rapoartelor    Eurobarometru Romania       cu plansele     aferente   prezentarilor de la la lansarea rapoartelor


Baze de date didactice


Extras din EB 75 (2011 , val 1); chestionar EB 75

Extras din baza de date BOP mai _2006 folosita pentru analiza tipurilor de religiozitate in cadrul prezentarii- fisier sav.

 

Teste

       Exemplu de test:    Test 1, decembrie 2008  , Test 1, decembrie 2014

Note la testul din 14 ianuarie 2011

===================================================================================

Caseta 3. Migratie si dezvoltare (MIGDEV)/ Migrație si transformare (MIGTRANS), Studii de migratie / MIGRATION AND DEVELOPMENT

Examene sesiunea de iarna 2017

Migratie si dezvoltare (an III, antropologie): 6 februarie 2016, ..., sala......


     Note for ERASMUS students attending the course: they should read the references from this course that are in English and marked by green. These are available by the associated link or through the  electronic libraries that are available through Uniersity of Bucharest libraries(JSTOR, PROQUEST, EBSCO) etc.    The grade of evaluation will be given on the basis of the test from  late January/early February session.                                                                              

Textele obligatorii  sunt marcate prin          . Testele vor fi diferențiate ca grad de dificultate  și conținut , între grupe.

              Principalele structuri tematice/conceptuale ale cursului sunt disponibile aici.

              Temele prezentate/discutate la curs și, daca este cazul, la seminar.

Cum redactam un bun raport de cercetare sociala,  Scoala doctorala SAS, oct.2012


====================  
Anuarul statistic al Romaniei 2012. Bucuresti: INS (capitolol POPULATIA . Unitati de analiza si prezentare a datelor din Anuar pentru diferite teme ale analizelor din domeniu).

            Testul comentat  pentru examenul din decembrie 2012.

 Programa cursului: Migraţie şi dezvoltare, 2007-2008

                 

 

 Caseta 4. Analiza datelor sociale  (ANDAS) , 2006      

  Suport de curs pe temele 

o  regresie ordinala, logistica, multinomiala

o  analiza factoriala

o  analiza cluster

o  analiza discriminanta

o  analiza path , modele AMOS

 

 

 

Caseta 5. Teme la scoala doctorala

 
           E. Babbie. Practica cercetarii sociale, București: Polirom, 2010 (traducere), cap. 17
 
Antiplagiat prin tipologizare si explicarea surselor plagiatului
          E.Babbie, How to avoid plagiarism, SSRIC, 1998
        D.Sandu Fenomenul Mang in plagiatul universitar din Romania, Contributors.ro, 18 mai 2012

          D. Sandu  Noua miscare sociala anti-plagiat in Romania universitara, Contributors.ro,25 iunie 2012

          Plagiere la  Victor Pona: punctul de vedere al Comisiei de Etica a UB, tipologii, listă

Construcția și validarea tipologiilor sociale: analize în spatiile de atribute

baza de date BOP _mai _2006 folosita pentru analiza tipurilor de religiozitate in cadrul prezentarii- fisier sav.

 

Comunități de practică în spații ale migrației ( ianuarie 2013)

    Bibliografie

·                      Cohen, R., Global diasporas. 2008: Routledge. Chapters 1 and 8

·                      Hildreth, P.M. and C. Kimble, Knowledge networks: Innovation through communities of practice. 2004: Idea Group Publishing.

·                     Page, Ben; Mercer, Claire. 2012.  Why do people do stuff? Reconceptualizing remittance behaviour in diaspora-development research and policy. By:. Progress in Development Studies. Jan 2012, Vol. 12 Issue 1, p1-18.

·                       Sandu, D. 2012. (Re)embedding remittances into the lifeworlds of immigrants: contrasting social types.CELSI Discussion Paper No. 4. November

·                       Sandu, D. Structurarea vieții cotidiene  în timp de criză prin experiențe de migrație : România în contextul regional european, prezentare ppts la Şcoala Franco-Româna de Metodologie în Ştiinţele Sociale în cadrul sesiunii : "Migrations dans l’espace européen pendant la crise économique", 17-20  octombrie 2012, Iași,  UAIC- FSSP

·                       Thompson, M., Structural and epistemic parameters in communities of practice. Organization Science, 2005. 16(2): p. 151-164.

 
 


       back to home page

Ċ
Dumitru Sandu,
10 Oct 2011, 04:46
Ċ
Dumitru Sandu,
10 Oct 2011, 01:38
Ċ
Dumitru Sandu,
5 Dec 2012, 02:47
Ċ
Dumitru Sandu,
20 Feb 2013, 12:11
Ċ
Dumitru Sandu,
21 Feb 2013, 23:03
ć
Dumitru Sandu,
15 Jan 2012, 07:38
Ċ
Dumitru Sandu,
30 May 2012, 02:38
ċ
EB75_didactic.zip
(408k)
Dumitru Sandu,
22 Oct 2012, 05:29
Ċ
Dumitru Sandu,
4 Dec 2011, 07:58
ċ
ExtrasBOP06_TipuriSociale.sav
(687k)
Dumitru Sandu,
10 Nov 2011, 03:11
Ċ
Dumitru Sandu,
2 Nov 2011, 23:56
Ċ
Dumitru Sandu,
8 Feb 2012, 02:11
Ċ
Dumitru Sandu,
22 Feb 2013, 00:02
Ĉ
Dumitru Sandu,
20 Dec 2012, 04:15
Ĉ
Dumitru Sandu,
20 Dec 2012, 04:48
ĉ
Dumitru Sandu,
18 Dec 2012, 13:01
Ċ
Dumitru Sandu,
22 Feb 2013, 05:33
Ċ
Dumitru Sandu,
17 Jun 2013, 13:26
Ċ
Dumitru Sandu,
30 May 2012, 02:39
Ĉ
Dumitru Sandu,
26 Sep 2012, 09:00
Ċ
Dumitru Sandu,
12 Oct 2011, 03:26
Ċ
Dumitru Sandu,
5 Dec 2012, 02:02
Ċ
Dumitru Sandu,
12 Feb 2012, 23:32
Ċ
Dumitru Sandu,
10 Nov 2011, 01:20
Ċ
Dumitru Sandu,
17 Jan 2013, 00:15
Ċ
Dumitru Sandu,
23 Oct 2012, 02:49
Ċ
Dumitru Sandu,
21 Dec 2012, 02:09