Cercetari / Research Reports

                               

 

Autorul este singurul responsabil pentru toate analizele şi interpretările din rapoartele de cercetare incluse în această pagină .

Pentru unele dintre teme sunt specificate detalii ale dosarului de cercetare in dorinta de a facilita eventuala lor replicare/dezbatere.


Social atlas of Romania/ Atlasul social al Romaniei

1992 Atlasul Social al Romaniei.Proiect si date. 1991-1992, CURS

 

1996 Studii pentru regiuni pilot.Judetul Teleorman, Program Phare 

 

1997 (Co-author) Profiles of development regions, Program Phare 

 

2000 Community poverty in Romania rural areas , WB, Bucuresti 

(Coord.) Villages of Romania: Development, Poverty and Social Capital. Updating targeting for RSDF, WB, Bucuresti 

 

2004 Livability in Jiu Valley region , AVJ,Pentru întregul raport vezi   
        http://www.avj.ro/node/195193/comfile/download/

JiuValleyWBReport2004.pdf?version_id=245578

 

2005 O harta social a comunitatilor de romi, Banca Mondiala, Agentia Natională pentru  
         Romi ,English version: Roma Social Mapping, NAR

 

Social capital/Capital Social

1999  Social capital and entrepreneurship. Files of the research project:

          First volume. Social Capital and Entrepreneurship, WB Bucuresti
          Second volume. Village community studies,  WB Bucuresti

Reinventing entrepreneurship by networks and (dis)trust. Transition chalenges in Romanian villages. Paper presented to WB, Wash. 1999, June

Research project and questionaire/ Proiectul cercetarii ,     Chestionarul cercetarii

Survey data basis/ Baza de date de sondaj  disponibila la RODA

Studies in journals  and book chapters based on this research project/ Publicatii aferente proiectului

 

(Coord.) Reconstructing_Community_Space.

Social assessement of Moşna and Viscri - two former Saxon villages in Romania,WB Bucuresti

 

2000 (Coord.) Social Assessment for Rural Development , WB, Bucuresti

2011  A path model for entrepreneurship analysis in 14 villages (support for discussion to doctoral school, Sociology, UB)

 

Agricultural sociology

 

1997   (Coord. with Henry Godon) Private agriculture in Romania, WB Bucuresti

 

Migratie/ Migration studies

1977  (Coord.)  Studiu asupra migratiei forteide munca din agricultura. Caiet de studii nr. 64.
          vol V, Bucuresti. Institutul de Economie Agrara.

2006   (Coord.) Living abroad on a temporary basis. Economic emigration of Romanians 1990-2006, OSF

2009  (Coord.) Comunitati romanesti  in Spania, FSR/ Romanian Comunities in Spain, SFR


Romania subiectiva in context european/ Subjective Romania in European context  (European integration)

2004 Elite ale Romaniei rurale despre integrarea europeană,  Delegatia Comisiei Europene in Romania

2004 Eurobarometrul 62. Opinia publica in Uniunea Europeana. Toamna 2004 European Comission

 2005 Eurobarometrul 63. European Comission

 2005 Eurobarometrul 64.. European Comission

 2006 Eurobarometrul 65.Primăvara 2006. European Comission,

 2006 Eurobarometrul 66. Opinia publica in Uniunea Europeana. Toamna 2006. European Comission,

 2007 Eurobarometrul 67. Opinia publică în Uniunea Europeană.Primăvara 2007 European Comission.

2007 Eurobarometrul 68. Opinia publică în Uniunea Europeană.Toamna 2007  European Comission.

2008 Eurobarometrul 69,  Opinia publică în Uniunea Europeană. Primavara 2008 .  European Comission

2008 Eurobarometrul 70 Opinia publică în Uniunea Europeană. Toamna . 2008 .  European Comission

2011  Opinia publica din Romania in context European: structuri si tendinte pe spatii societale si regionale 2007-2011, RCE, Decembrie . Prezentarea la lansarea studiului  la RCE,14 martie 2012  aici
Ċ
Dumitru Sandu,
24 May 2012, 06:15
Ċ
Dumitru Sandu,
1 Aug 2011, 23:00