Baze de date/ Data Basis


 

1.Atlasul social al Romaniei. Indicele dezvoltarii umane locale (Local human development index)
2.Comportamente de alegere ale populatiei COMALP 1995
3.Farm Survey                                                                1996 
4.Recensamantul comunitar al migratiei RCM            2001                             
5.Harta sociala a comunitatilor de romi PROROMI    2005 
6. IRCD Dezvoltarea comprehensiva a regiunilor NUTS 2 in UE ( Index of regional comprehenisve development)

 Responsabilitatea pentru proiectarea instrumentelor prin care au fost culese datele , pentru validarea si interpretarea lor, precum  si pentru modul de construire a unor indici derivati,  imi revine in intregime sau in foarte mare masura. Nu sunt  vizate, in nici un fel , prin metodologie sau analize, institutiile implicate in realizarea cercetarilor din care provin datele. Detalii asupra modului de construire a bazelor de date si a echipelor cu care am lucrat se afla in rapoartele de prezentare a cercetarilor in cadrul carora au fost culese datele.

 

    1. Local human development index (LHDI) / Indicele dezvoltarii umane locale (IDUL)

The local human development index (LHDI) is an adaptation of the Human Development Index (HDI) of UNDP. Different versions of the index were designed and implemented in Romania since mid of 90s. It followed four waves of measuring human development at local or community level.

Local human development index (LHDI) for all the communes and cities of Romania, 2002 and 2011, available  here .Associated methodology for LHDI design,  in annex 9 , Heroiu, Burduja , Sandu et al Competitive Cities. Reshaping the Economic Geography of Romania. Bucuresti: World Bank, MDRAP, 2013. County level analyses by LHDI are presented  in the same volume, chapter on territorial development.
==================================================.

 •      Un atlas social este o descriere a vieţii sociale folosind unităţi  comunitare sau regionale de analiză şi indicatori sau tipologii de mare relevanţă, cu capacitate de măsurare a unor aspecte de durată şi profunzime ale vieţii sociale în profil teritorial.
Hărţile sunt expresia grafică a a unor baze de date şi analize care promovează abordarea de tip atlas social. Pentru detalii de definire a atlasului social vezi  Dumitru Sandu,  "Atlasul Social al Romaniei: obiective, metode si tipuri de rezultate",Sociologie Romaneasca. 1/1993 .  Studiul este elaborat pe baza datelor din sondajul "atlasul social al Romaniei" , realizat pe un esantion reprezentativ la nivel national, de 1469 persoane, in cadrul Centrului de Sociologie Urbana si Regionala, in septembrie  1991. (Forma scanata a chestionarului folosit in sondajul anterior mentionat - aici. Din pacate, calitatea grafica a originalului a fost deficitara.O buna  parte din intrebarile acestui sondaj le-am preluat in cercetare COMALP mentionata mai jos si in unele valuri din Barometrul de Opinie Publica de la Fundatia pentru o Societate Deschisa/Soros, 1995-2007. )


Proiect de lungă durată în cercetarea socială românească (Gusti, Golopentia, Herseni şi Ionică*), atlasul social al ţării este construit în bazele de date pe care le pun în circulaţie şi prin aceste pagini, prin abordări:
     - de tip multinivel – sat, comună/oraş, regiuni (judeţe, regiuni istorice,    
        regiuni de dezvoltare, microregiuni, arii culturale etc.),

     - care vizează completitudinea unităţilor descrise prin analiză,
     - folosind măsuri constructiviste precum indicii sau tipologiile sau   prin identificarea indicatorilor de mare relevanţă.
 • O masura sintetica, utila pentru ATSR este  - indicele dezvoltarii comunei (IDC), construit  impreuna cu specialisti din Institutul National de Statistica (INS). IDC foloseste majoritar date din perioada 2007-2008. Este construit pe conceptia unei masuri a capitalului comunitar, astfel incat sa poata fi actualizat cu date curente, diferite de cele de recensamant. Premisele teoretice ale IDC se subsumeaza proiectului pe care il conduc in cadrul CNCSIS referitor la "Dezvoltarea capitalului comunitar in Romania".Fundamentarea  indicelui si ghidul de utilizare a acestuia sunt prezentate in  Dumitru Sandu, Vergil Voineagu, Filofteia Panduru "Dezvoltarea comunelor din Romania", INS, SAS, iulie 2009.Valorile indicelui de dezvoltare a comunelor (IDC) sunt prezentatate separat, in format xls.

 • Pornind de la experienta IDC am elaborat  un indice al dezvoltarii sociale a localitatilor (IDSL), in 2010. Avantajul acestuia rezida in faptul ca este aplicabil si pentru comune si pentru orase. Indicele are valori calculate pentru toate comunele si orasele tarii la nivelul anului 2008. Pornind de la datele IDSL am intreprins o analiza a dispartitatilor sociale regionale, cu referire la judete, regiuni istorice si regiuni de dezvoltare. Materialul  poate fi  descarcat  aici. Baza de date cu valorile IDSL in format SPSS este disponibila aici. Fisierul contine valorile IDSL pentru 3167 de localitati. Modul de constructie a indicatorilor  descrisi in fisier este descris in materialul de prezentare a principalelor disparitati sociale regionale din Romania. In acelasi fisier SPSS am inclus si valorile ariilor de dezvoltare sociala identificate in functie de structura de dezvoltare sociala a judetelor. Noul indice poate fii utilizat si pentru stratificarea localitatilor in functie de nivelul de dezvoltare in esantioanele nationale. Similar, ariile sociale pot fi folosite drept criteriu de stratificare in constructia esantioanelor. Valorile IDSL in format xls  sunt disponibile aici.

 • O varianta imbunatatita a IDSL este elaborata astfel incat sa permit o comparatii in timp pentru variatii in dezvoltarea umana a unitatilor teritoriale. Aplicarea ei a fost facuta cu date ale recensamintelor din 2002 si 20011. Pentru a realiza acest obiectiv am renuntat la  marimea si tipul rezidential al comunitatii ca indicator component al indicelui. In plus, pentru asigura un numar egal de indicatori pe dimensiune in cadrul analizei factoriale, au fost grupate in prealabil informatiile despre capitalul material al localitatii printr-un scor factorial specific. Noua varianta a indicelui este un scor factorial pentru stocul de educatie, speranta de viata la nastere, varsta medie a populatiei adulte si indicele capitalului material. Deoarece primii trei indicatori sunt relevanti pentru capitalul uman, masura a fost  prezentata si ca indice al dezvoltarii umane locale (local human development index LHDI). Comparabilitatea in timp este asigurata prin calcularea scorurilor factoriale (pentru capitalul material si pentru IDSL) prin reunirea bazelor de date 2002 si 2011. 

 • Baza de date ATSRsate este un fisier sav cu 32 de variabile pe 12402 cazuri, respectiv sate. Definirea variabilelor este dată într-un tabel iar valorile variabilelor sunt precizate prin etichetare în interiorul fisierului. Detalii asupra modului de identificate a tipologiei culturale a satelor și a nivelului lor de dezvoltare  pot fi găsite în  Sandu, D. (2005). Dezvoltare comunitara: cercetare, practică, ideologie. Iași, Polirom . Indicatorii migrației externe la nivel de sat sunt descriși în  Sandu, D. (2003). Sociabilitatea in spatiul dezvoltarii. Iasi: Polirom.
   Pentru cei care nu lucreaza in spss am inclus si o varianta a fisierului in excell, cu 12092 sate (am eliminat satele pentru care nu am avut dateele necesare in calcularea indicelui de dezvoltare  a satului) - ATSRsate.zip. Fisierul este arhivat. Dacă  nu se iau in calcul cele trei variabile de identificare (cod sat, nume sat si cod comuna) rezultă că fiecare sat este identificat printr-un profil de 29 de variabile. Un astfel de profil estimat pentru fiecare dintre cele 12400 sate, folosind cel mai adesea indici cu mare putere de discriminare, este echivalent cu o "monografie sumară", de tipul celei preconizate de Golopenţia**. Cu mijloace moderne ale sociologiei cantitative şi  ale informaticii se realizeaz un atlas social în care profilurile sunt pe deplin comparabile, în termeni de : tip cultural de sat ,nivel de dezvoltare, experienţă de migraţie, poziţie  a satului în cadrul comunei, poziţie a satului în cadrul regiunii, nivelul de dezvoltare a judeţului de care aparţine satul, distanţa între sat şi cel mai apropiat oraş etc.
 • Sondajul

                

    2.  Comportamente de alegere ale populatiei COMALP 1995

Sondajul a fost realizat  în septembrie 1995 în cadrul unui sondaj al Catedrei de Sociologie a Universităţii Bucuresti. Esantionul de 1174 persoane , reprezentativ la nivel naţional, este descris în Dumitru Sandu, Sociologia Tranzitiei. Valori si tipuri sociale in Romania. Bucuresti: Staff, 1995, p.273. Schema de esantionare este cea folosita in cadrul firmei private SOCIOBIT, preluata tot in 1995 la nivelul barometrelor de opine publica din cadrul Fundatiei pentru o Societate Deschisa. Chestionarul cuprinde 281 de itemi (disponibila si o varianta in engleza). Capitolul referitor la intenţiile de migraţie a fost proiectat în colaborare cu Gordon F.De Jong, unul dintre autorii value expectancy model (impreuna cu J.T. Fawcett ), folosit in domeniu. Intrebarile referitoare la masurarea starii de spirit si a orientarilor de valoare au fost adaptate in mare masura dupa chestionarele folosite in perioada 1990-2005 de catre Research Office of USIA in cercetarile sociologice din Estul Europei. Rezultatele sondajului sunt analizate extensiv in volumul anterior mentionat referitor la Sociologia tranzitiei, dar si in Dumitru Sandu, Spatiul social al tranzitiei, Iasi:Polirom, 1999. Baza de date COMALP1995, cu variabile si valori identificabile in chestionarul mentionat , este disponibila in cadrul acestei pagini.

  

3.Farm survey  1996

National representative sample of agricultural farms, carried out in December 1996 by CURS for WB, Ministry of Agriculture and European Comission.Sampling design, data analysis and authorships are presented in the research report. For  survey questionnaire, press here
Data file   (in sav zipped format) includes 1650 cases that are farm households. This is the first post 1989 farm survey on private agriculture in Romania. The survey had also an agricultural association component that is not presented by this page.

 

4.Recensamantul comunitar al migratiei RCM 2001

 • In toamna anului 2001, sub coordonarea Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), a fost efectuata o cercetare ampla asupra migratiei temporare a romanilor in strainatate. In cadrul proiectului am coordonat componenta referitoare la recensamantul comunitar al migratiei. Datele au fost culese , cu sprijinul direct al ministerelor Informatiilor Publice si de Interne, prin aproximativ 13000 experti locali/ informatori cheie (secretari de primarie, primari, agenti agricoli, politisti, contabili, factori postal, sateni etc.) la nivelul fiecarui sat . Am primit fise completate pentru 12357 sate din totalul de aproximativ12700 existente in mediul rural.
 • Metodologia de culegere a datelor si o prima interpretare am prezentat-o in " Migratia transnationala a romanilor din perspectiva unui recensamant comunitar", Sociologie Romaneasca,3-4,2000. Pornind de la aceleasi date au fost intreprinse analize si in Diminescu, Dana, Lazaroiu, Sebastian: “Circulatory migration of Romanians”, IOM report, 2002.
 • Datele sunt afectate de de erorile obisnuite pentru inregistrarile prin informatori cheie. Analizele intreprinse asupra RCM (Dumitru Sandu , “Emerging transnational migration from the Romanian villages” publicat in Current Sociology,vol. 53, 4/2005 sau varianta  spaniola a studiului publicata in Migraciones, 21, junio 2007) au dovedit insa consistenta lor stucturala puternica (pentru comentarii la analizele RCM vezi, spre exemplu,  Rindoks, A., R. Penninx, J. Rath “Ganining from Migration: What Works in Networks? Examining Economically Related Benefits Accrued from Greater Economic Linkages. Migration Processes and Diasporas", OECD, 2006). Comparatia dintre distributia teritoriala inregistrata prin RCM si cea data de recensamantul populatiei si locuintelor efectuat de Institutul National de Statistica indica o buna corelare a informatiilor obtinute prin cele doua tipuri de recensamant de tip individual si comunitar.
 • Datele pe care le prezint in cele doua fisiere , unul la nivel de sat(RCM2001sate.zip iar altul la nivel de judet (RCM2001judete.zip) sunt centrate pe tema structurilor de migratie in functie de origine si de destinatie. Chestionarul folosit pentru culegerea datelor este disponibil aici in limba romana si in  aici in engleza.
 • Cateva precizari tehnice, in continuare (incluse si in fereastra de comentarii asupra datelor pentru fiecare dintre fisierele in format sav):
·         Am exclus din fisier datele pentru satele cu emigrari masive ale sasilor, datorita imposibilitatii de a distinge intre plecarile definitive si cele temporare.
·         Diferentele care apar intre datele RCM si cele ale recensamantului populatiei si locuintelor efectuat de INS in 2002 sunt legate de metodologia diferita de inregistrare a migratiei temporare in strainatate.
·         pl+nume de tara indica numar persoane plecate temporar din sat in tara respectiva.
·         rv+nume de tara indica numar persoane revenite insat dintara respectiva.
·         Inregistrarea din 2001 a inclus si orasele mici de pana la 20 mii de locuitori.Datele pe orase nu au fost cuprinse in prezentul fisier pentru ca nu am ajuns sa fac o validare a lor prin analize pentru prelucrare.
·         Nu am inclus in fisier nici date referitoare la structura socio-demografica a migrantilor la nivel local  pentru ca cifrele sunt instabile, rezultat al inregistrarii prin experti locali. Asupra problemelor legate de prelucrarea datelor din RCM vezi studiile  anterior mentionate.

 

 

5. O harta sociala a comunitatilor de romi PROROMI 2005

Extras din fisierul de date  (tip sav) realizat in cadrul cercetarii pentru Banca Mondiala-Agentia Nationala pentru Romi, in 2005.Sunt incluse informatii despre localizarea  a 848 comunitati de romi clasificate in patru categorii - foarte sarace HIGHPROB, sarace MIDPROB, cu gravitate redusa a problemelor sociale LOWPROB , fara probleme deosebite  NONPROB. Descrierea metodologiei de lucru si a principalelor rezultate, in  Dumitru Sandu, Roma Communities Social Map, NAR WB, Bucharest July 2005

 

                          

6. IRCD Dezvoltarea comprehensiva a regiunilor NUTS 2 in UE ( Index of regional comprehenisve development)
Un indice al nivelului de dezvoltare a regiunilor de tip NUTS2 (IRCD)  din UE si o tipologie a profilului lor de dezvoltare. Pentru o aplicatie a indicelui  vezi  
analiza asupra relatiei dintre dezvoltarea  si marimea demografica a regiunilor  de rang 2
Un extras din baza de date folosita pentru analile IRCD este aici, in format SPSS.


        


back to home page

ċ
IDSL2008.sav
(293k)
Dumitru Sandu,
17 Jan 2012, 01:43
ċ
NUTS2_extras.sav
(40k)
Dumitru Sandu,
17 Jan 2012, 02:05