Contact:dumitru.sandu@gmail.com                     CV:  RO (actualizare 7.06.2012) / EN (last update 24.05.2012)   
         Publications: Academia.edu page               ORCID
                                                           

                                                 
    DIDACTICE / TEACHING                                                                                         EUCROSS 

ARHIVE ELECTRONICE / ELECTRONIC ARCHIVES

CARTI  /
BOOKS 

PREZENTARI/
 PRESENTATIONS

 STUDII in reviste  / STUDIES in journals

INTERVIURI  / 
INTERVIEWS

 CERCETARI / 
RESEARCH  REPORTS

DEZBATERI PUBLICE /
PUBLIC DEBATES

 BAZE DE DATE /
DATA BASIS

REGIONALIZARE /
REGIONALISATION

                                                              
                                                                  

RECENT PAPERS AND DATA

Papers

Destination choices of Romanian migrants abroad in times of crisis (2016)

Data basis

Dataset: Index and typology of local human development : data basis for all the localities of Romania, 2002 and 2011 (sav file)
Dataset: Local human development index (LHDI) and typology (LHDT), 2002 and 2011, excel file


Carti

Los mundos sociales de la migracion rumana al extranjero, Madrid: NIRAM ART, 2015

(Traducere a volumului Lumile sociale ale migratiei romanesti in strainatate,  Iasi: POLIROM, 2010). Cartea poate fi comandata prin  http://www.casadellibro.com/).


The Social Space of Transition. A Sociological Approach on Romania. Madrid: NIRAM ART, 2015

(Traducere a volumului Spatiul social al tranzitiei,  Iasi: POLIROM, 1999). Cartea poate fi comandata prin  http://www.casadellibro.com/).

      

Dezbateri publice

Plagiat masiv, intenționat, cu complicități multiple 

   Presentations

Destination choices in Romanian transnational migration: A layered multiregional approach, Presentation to the workshop on  the Romanian migration, Cologne , June 5-6, 2015


  Modernising regional Romania by migration. Conference Social remittances and social change in    Central Europe, Warsaw,  1920th  January 2015, CMR, UR, NSC

                                                                                                                                        
              

 Lucrarile  pe care le-am publicat înainte de 1990  , re-puse în circulaţie prin aceste pagini personale, sunt reproduse în integralitate, fără intervenţii actualizante.Revine cititorului şi eventualelor ediţii ulterioare evaluarea lor prin raportare la contexte diferite, de atunci şi de mai tarziu. 

Pagina de resurse propune atât lucrări finite - cărţi şi articole publicate - cât  şi "piese de atelier" - cercetări, baze de date, prezentări, scheme de curs, interviuri."Atelierul" este destinat, în special,  studenţilor.