Dumitru Sandu


         Contact:dumitru.sandu@gmail.com                     CV:  EN (updated 03.11.2016)
         Publications: Academia.edu page               ORCID
         Publications and data sets: Research Gate
                                                           

                                                 
    DIDACTICE / TEACHING                                                                                         EUCROSS 

ARHIVE ELECTRONICE / ELECTRONIC ARCHIVES

CARTI  /
BOOKS 

PREZENTARI/
 PRESENTATIONS

 STUDII in reviste  / STUDIES in journals

INTERVIURI  / 
INTERVIEWS

 CERCETARI / 
RESEARCH  REPORTS

DEZBATERI PUBLICE /
PUBLIC DEBATES

 BAZE DE DATE /
DATA BASIS

REGIONALIZARE /
REGIONALISATION

                                                              
                                                                  

RECENT PAPERS AND DATA

Plagiat in seria Ponta-Oprea-Toba, intr-o retea universitara, 2016

(With Paula Tufis) Youth migration as strategic behaviour in a multilevel approach , 2016

Remittances as Home Orientation Rooted in the Lifeworlds of Immigrants, 2016

Satul romanesc - clisee si solutii. Interviu pentru ”Sinteza”, iulie 2016


                                                                                                                                        
              

 Lucrarile  pe care le-am publicat înainte de 1990  , re-puse în circulaţie prin aceste pagini personale, sunt reproduse în integralitate, fără intervenţii actualizante.Revine cititorului şi eventualelor ediţii ulterioare evaluarea lor prin raportare la contexte diferite, de atunci şi de mai tarziu. 

Pagina de resurse propune atât lucrări finite - cărţi şi articole publicate - cât  şi "piese de atelier" - cercetări, baze de date, prezentări, scheme de curs, interviuri."Atelierul" este destinat, în special,  studenţilor.

Subpages (1): ADCR