Trường Đại Học Hoa Sen

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN - univercity
Địa chỉ: 8 Nguyễn văn Tráng, Q.1
Tel: 1900.12.78
Fax: 08.39257851

Đại học hoa Sen có 4 khoa:
Đào tạo chuyên nghiệp
Kinh tế thương mại
Khoa học công nghệ
Ngôn ngữ và văn hóa học


Trang con (1): Hoa sen university
Comments