HOA SEN

Ý nghĩa Hoa Sen - Lotus flower:
Tiếng Phạn: Padma, tiếng Nhật genge trong phật giáo là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên. Phần tâm linh của con người là vô nhiễm, theo phật giáo mật tông trái tim con người giống như hoa sen, khi phật tính bên trong thì đóa sen sẽ nở. Đây là ý nghĩa của phật ngồi trên hoa sen .

Hoa sen trong biểu tượng:
Hoa Sen Trắng
HoaSen Xanh
Hoa Sen Đỏ
Hoa Sen Hồng
Hoa Sen Tím
Hồng hồng bạch bạch thủy trung liên,
Xuất ố nê trung sắc chuyền liên;
Hành trực ngẫu không bổng hựu thục,
Tu hành diệu lý kháp như nhiên

(Tạm dịch)
Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
Bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi.
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột.
Cái lý tu hành cũng thế thôi.