Du lich Singapore Malaysia

TOUR DU LỊCH MALAYSIA SINGAPORE 6 NGÀY 5 ĐÊM

Loại tour: KHỞI HÀNH CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN

Mã tour: MS2

Thời lượng: 6 ngày 5 đêm

Phương tiện: MÁY BAY - ÔTÔ - MÁY BAY

Giá: 579 USD

Số lượng người:  

TOUR DU LỊCH MALAYSIA SINGAPORE LỄ 30/4

TOUR SINGAPORE MALAYSIA 30/4,TOUR SINGAPORE MALAYSIA 30 THÁNG 4,TOUR SINGAPORE MALAYSIA 30-4

Loại tour: KHỞI HÀNH 30/4

Mã tour: MS1

Thời lượng: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY - ÔTÔ - MÁY BAY

Giá: 708 USD

Số lượng người:  


TOUR DU LỊCH MALAYSIA SINGAPORE LỄ 2/9

DU LICH SINGAPORE MALAYSIA 30/04, TOUR SINGAPORE MALAYSIA 30/4,SINGAPORE MALAYSIA 30/04

Loại tour: KHỞI HÀNH 2/9

Mã tour: ms2/9

Thời lượng: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY - ÔTÔ - MÁY BAY

Giá: 708 USD

Số lượng người:  

TOUR DU LỊCH MALAYSIA SINGAPORE 7 NGÀY 6 ĐÊM
MALAYSIA - SINGAPORE - DU LICH SINGAPORE MALAYXIA,ĐI SIGAPORE MALAYXIA,CHUYEN SINGAPORE MALAYXIA,GENGTING MALAYXIA

Loại tour: KHUYẾN MÃI

Mã tour: 7ngày6đêm

Thời lượng: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Phương tiện: MÁY BAY - ÔTÔ

Giá: 589 USD

Số lượng người: