Du lich Sapa

 CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH SAPA 


Chương trình 01:

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Giá tour: 3.350.000VNĐ

Chi tiết tour


Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Giá tour3.250.000VNĐ


Chi tiết tour


Chương trình 03:

 Du lịch Hà Nội - Sapa - Bắc Hà 

Thời gian: 03 ngày 04 đêm

Giá tour: 2.200.000VNĐ


Chi tiết tour

Chương trình 04:

Du lich Hà Nội - Sapa - Hà Khẩu 

Thời gian: 03 ngày 04 đêm

Giá tour: 2.200.000VNĐ


Chi tiết tour

Chương trình 05:

Du lịch Sapa - Bắc Hà

Thời gian: 03 ngày 04 đêm

Giá tour: 2.200.000VNĐ


Chi tiết tour

Chương trình 06:

Du lịch Sapa - Cat Cat - Tả phìn 

Thời gian: 03 ngày 04 đêm

Giá tour: 2.100.000VNĐ


Chi tiết tour

Chương trình 07:

Du lịch Sapa - Hà Khẩu 

Thời gian: 03 ngày 04 đêm

Giá tour: 2.200.000VNĐ


Chi tiết tour

Chương trình 08:

Sapa - bắc hà 3 ngày 4 đêm - Thăm Cát Cát - Thác Bạc - Chợ Bắc Hà

Thời gian: 03 ngày 04 đêm

Giá tour: Liên hệ


Chi tiết tour

Chương trình 09:

SaPa – Fanxifăng – Nóc Nhà Đông Dương

Thời gian: 03 ngày 04 đêm

Giá tour: Liên hệ


Chi tiết tour

Chương trình 10:

Du lich Ha Noi - Lao Cai - Sapa 

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

Giá tour: 2.200.000VNĐ


Chi tiết tour

Chương trình 11:

Du lich Ha Noi - Sapa - Bac Ha 

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

Giá tour: 1.800.000VNĐ


Chi tiết tour

Chương trình 12:

Du lich Ha Noi - Sapa - Ha Khau

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

                             Giá tour: 1.800.000VNĐChương trình 13:

Du lich Sapa - Bac Ha

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

                              Giá tour: 1.800.000VNĐChương trình 14:

Du lich Sapa - Ham Rong - Cat Cat

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

                                           Giá tour: 2.350.000VNĐChương trình 15:

Du lich Sapa - Ham Rong - Cat Cat - Thac Bac

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

                                           Giá tour: 1.800.000VNĐChương trình 16:

Du lich Sapa - Ham Rong - Thac Bac

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

Giá tour: 1.700.000VNĐChi tiết tour