Du lich Sapa 2 ngay

 CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH SAPA 2 NGÀY 3 ĐÊM

Chương trình 01:

Du lich Ha Noi - Lao Cai - Sapa 

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

Giá tour: 2.200.000VNĐ


Chi tiết tour

Chương trình 02:

Du lich Ha Noi - Sapa - Bac Ha 

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

Giá tour: 1.800.000VNĐ


Chi tiết tour

Chương trình 03:

Du lich Ha Noi - Sapa - Ha Khau

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

                                    Giá tour: 1.800.000VNĐ


Chương trình 04:

Du lich Sapa - Bac Ha

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

                                   Giá tour: 1.800.000VNĐ


        

Chi tiết tour

 

Chương trình 05:

Du lich Sapa - Ham Rong - Cat Cat

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

                                                     Giá tour: 2.350.000VNĐ


Chương trình 06:

Du lich Sapa - Ham Rong - Cat Cat - Thac Bac

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

                                                   Giá tour: 1.800.000VNĐ


Chương trình 07:

Du lich Sapa - Ham Rong - Thac Bac

Thời gian: 02 ngày 03 đêm

Giá tour: 1.700.000VNĐChi tiết tour


Comments