Du lich Hue Hoi An

 CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH MIỀN TRUNG


Chương trình 01:

Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Phong Nha

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Giá tour: 2.550.000VNĐ

Chương trình 02:

Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế 

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Giá tour: 2.220.000VNĐ


      

Chương trình 03:

Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Phong Nha

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Giá tour: 2.350.000VNĐChương trình 04:

Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà 

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Giá tour: 2.350.000VNĐ


Chương trình 05:

Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Giá tour: 1.150.000VNĐ

Comments