Du lich Ha Noi Ha Long

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH HẠ LONG


Chương trình 01:

Hạ Long - Cát Bà - Vịnh Lan Hạ 

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Giá trọn gói: 1.450.000VNĐ

                                                                                                   Chi tiết tour

Chương trình 02:

Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà - Tuần Châu

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Giá trọn gói: 2.000.000VNĐ

        

Chương trình 03:

Hà Nội - Hạ Long - Đảo Quan Lạn

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Giá trọn gói: 1.550.000VNĐ

        
Chương trình 04:
Hạ Long 2 ngày ngủ tàu Lotus Sail

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Giá trọn gói: 950.000VNĐ

Chương trình 05:
Hạ Long - Cát Bà 3 ngày 2 đêm [1 đêm trên tàu Lotus Sail - 1 đêm KS Cát Bà]

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Giá trọn gói: 1.350.000VNĐ

Chương trình 06:
Trăng mật Hạ Long 2 ngày với du thuyền Lotus Sail

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Giá trọn gói: 1 250.000VNĐ

Chương trình 07:
Du Thuyền LOTUS SAIL - Du lịch Hạ Long - Tuần Châu 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Giá trọn gói: 1 450.000VNĐ

Chương trình 08:
Hà Nội - Quảng Ninh - Móng Cái - Đông Hưng 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Giá trọn gói: 1 500.000VNĐ
Chương trình 09:
Hà Nội - Hạ Long - Tuần Châu - Yên Tử 2 ngày 1 đêm

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Giá trọn gói: 1 250.000VNĐ
Comments