Sprachassistenten

Taalassistenten
Fremdsprachenassistenten
Steun voor het vak Duits
Informatie voor scholen 
Nuffic

Assistent-docenten programma's VAD1 en VAD2

Voor het schooljaar 2017/2018 is Nuffic op zoek naar scholen uit het voortgezet onderwijs die een assistent-docent willen verwelkomen en opleiden.

www.nuffic.nl

Infos auf Deutsch:
Nuffic


Infos des Pädagogischen Austauschdienst PAD 
www.kmk-pad.org

Goethe-Institut London
Steps - Website speziell für Sprachassistenten. 
www.goethe.de/steps