Welkom!


Duidelijk Duindorp!

Duidelijk Duindorp is een actieve samenwerking van bewoners, ondernemers, Haagse Hogeschool en gemeente om het goede van Duindorp behouden en problemen beter aanpakken.

Duidelijk Duindorp heeft als doel om bewoners aan het woord te laten. 

In dit kader heeft de Haagse Hogeschool de afgelopen tijd een berg informatie opgehaald over samen-wonen­ in Duindorp. Er is veel gesproken op straat en tijdens bijeenkomsten. 

De uitkomsten van alle gesprekken zijn geïnventariseerd en door gezamenlijk te experimenteren, willen we leren om het goede van Duindorp te behouden en problemen die er spelen beter aan te pakken.