Knjigovodstveno preduzeće "Duga Prim" već dugi niz godina radi sa Vama i za Vas!
Uspeh u svetu finansija i poreza, stručan tim i odgovornost – upravo su kvaliteti koje "Duga Prim" nudi svojim klijentima.
 
"Duga Prim" svojim klijentima nudi odlične knjigovodstvene usluge kao i širok spektar ostalih usluga koje su neophodne u cilju boljeg, bržeg i uspešnijeg poslovanja. 
 
KNJIGOVODSTVENE i administrativne usluge za preduzeća, STR, SZR, SUR, prijava i odjava, izrada završnog računa,  dolazimo po dokumenta.

ZAKON O FISKALNIM KASAMA
 
zakonom uređ.uje se obaveza registrovanja prometa preko fiskalne kase,
karakteristike fiskalne kase, karakteristike terminala, karakteristike softverske aplikacije, fiskalni dokumenti, stavljanje u promet fiskalnog sistema, fiskalizacija fiskalne kase, evidentiranje, storniranje i reklamiranje prometa, servisiranje fiskalnog sistema, kontrola fiskalnog proizvoda, kontrola registrovanja prometa preko fiskalne kase i kontrola ovlaštenog servisa, ovlaštenja za donošenje
podzakonskih akata, kaznene odredbe i vršenje nadzora nad sprovo.enjem ovog zakona. DETALJNIJE...

Primeri prekršajne prakse u primeni zakona o fiskalnim kasama

Zakonom o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 - dalje: Zakon) se, između ostalog, uređuje evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa dobara na malo, odnosno svake pojedinačno izvršene usluge fizičkim licima preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom. Kontrola evidentiranja prometa preko fiskalne kase kao i kontrola ovlašćenih servisa u nadležnosti je tržišnog inspektora i Ministarstva nadležnog za poslove trgovine. DETALJNIJE.....