Knjigovodstvene usluge

1. Standardne knjigovodstvene usluge

 
Izrada kalkulacija maloprodaje i veleprodaje 
Knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansiskom knjigovodstvu
Izrada KEPU knjige
Izrada platnog prometa
Blagajna
Vodjenje knjige ulaznih i izlaznih faktura (KPR i KIR)
Obračun PDV-a
Obračun plata i doprinosa
Popis, amortizacija i prevrednovanje osnovnih sredstava
Izrada završnog obračuna
Izrada periodičnih izveštaja 
 

2. Posebne knjigovodstvene usluge i izveštaji

 

Analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki
Analiza poslovanja
Izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom
Vođenje računovodstva po radnim jedinicama i projektima
Ocena boniteta Vaših kupaca
Poslovni planovi i studije izvodljivosti
Priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica
Finansijska analiza i racio analiza
Procena vrednosti preduzeća i opreme
Sudska finansijska veštačenja
 

Na koji način radimo

 

Razgovor i analiza potreba klijenta

 
Kroz razgovor sa klijentima dolazimo do informacija o njihovim potrebama i željama kako bi zajedničkim snagama (timski) ustanovili naj optimalnije procese prikupljanja, obrade i analize dokumentacije i podataka
 
Ustanovljavanje načina dostupnosti podataka
Analiza zahteva i potreba klijenta za specifičnim izveštajima
Proces knjigovodstvenih usluga uslovljava: oblik organizovanja klijenta,vlasnička struktura, veličina društva, količina dokumentacije i podataka, mesto obrade podataka

 

Dogovor razmene dokumentacije

 
Dogovaranje obaveza korisnika usluga
Dogovaranje obaveza SVM Rešenja
Dogovaranje roka dostave dokumentacije i izveštaja na relaciji: Klijent – SVM Rešenja – Klijent, (2 do 3 dana od dana nastanka promene)


 

Odgovornosti i ispravnost dokumentacije

 
Klijent odgovara za izradu i likvidaturu (overena od klijenta)
Klijent proverava i odgovara za ispravnost i zakonitost poslovnih promena iskazanih u dostavljenoj dokumentaciji (zakon o PDV-u)
SVM Rešenja, odgovara za pravilno i ažurno knjiženje poslovnih promena i izradu izveštaja a sve u skladu sa zakonom propisanim uslovima vođenja poslovnih knjiga i izrade izveštaja
Obaveza SVM Rešenja je učešće u inspekcijskoj kontroli na zahtev inspekcijskog organa