Form C: VSF

Saugmann Bjerregaard komponerer også melodier som lægger sig op ad idéen om "den variable spillestilsformel".

Den variable spillestilsformel

En polka-melodi komponeret under inspiration fra den variable spillestilsformel (VSF) er sammensat af tre grundelementer: tema-motiv (T), udgangs-motiv (U) og afrundings-motiv (A).

VSF, 8 takter

I den enkleste form med en melodi på 8 takter i 2/4 kan det opstilles sådan:

| Ta | | Um | Un | Ta | | A | |

hvor T = temamotiv (to takter), U = udgangsmotiv (én takt), a eller m = den oprindelige form, b eller n = første forandrede motiv, c eller o = andet forandrede motiv. A = afrundingsmotiv (de to sidste takter).

Eksempel 3 (fra Tik-tak, Polka, takt 9-16, A-dur, Bdnr. 607): (lyt)

I eksempel 3 er Ta = tema-motiv (to takter), Um = udgangs-motiv (én takt), Un = første forandrede motiv. A = afrundings-motiv (de to sidste takter). De første 4 takter kan opfattes som et tema.

VSF, 16 takter

Eksempel 6 (fra Der har vi jo Skandalen, Polka, takt 1-16, D-dur, Bdnr. 426):

I eksempel 6 er Ta = tema-motiv (to takter), Um = første udgangs-motiv (én takt), Un = første forandrede motiv, Ux = andet udgangs-motiv (én takt), Uy = første forandrede motiv, A = afrundings-motiv (de to sidste takter). Altså er Ta, Um eller Ux = den oprindelige form, Tb, Un eller Uy = første forandrede motiv. De første otte takter kan opfattes som ét tema.