Form A: Akkord-toner

Det kan umiddelbart virke som en let opgave at konstruere en melodi på 8 eller 16 takter i 2/4.-takt bestående af lutter 8.-dele. Prøv selv! Jeg vil kommentere nogle af Saugmann Bjerregaards polka repriser med denne grundidé i det følgende.

Akkord-toner, 8 takter

En polka-melodi komponeret hovedsagelig af de akkompagnerende akkorders toner i 8.-dele - med lidt fyld (her i 16.-dele) - er meget almindelig. Takt 1-3 kan opfattes som et tema. Formen kan beskrives som A A' (med fire takter til hver del).

Eksempel 1 (fra Tik-tak, Polka, takt 1-8, D-dur, Bdnr. 607): (lyt)

I eksempel 1 benyttes alle D- og A7-durs akkordtoner til at skabe et melodisk tema. Når længden af reprisen fordobles, kunne det måske komme til at virke for enkelt. Men se her:

Akkord-toner, 16 takter

Eksempel 4 (fra Hold Balancen, Polka, takt 1-16, D-dur, Bdnr. 971):

I eksempel 4 benyttes alle D-, G- og A7-durs samt e-mols akkordtoner til at skabe et melodisk tema. Variationerne af temaets takt 2, 3 ,4 og 6 i gentagelsens takt 10, 11, 12 og 14 er enkel og effektiv. En 4.-dels node erstattes af et rytmisk motiv (to 16.-dele og en 8.-del) i takt 10, 12 og 14 mens rækkefølgen af tonerne ændres i takt 11. Samtidig skal det bemærkes at den dynamiske understregning af 4.-delene i takt 2 og 4 samt angivelse af staccato på 8.-delene i takt 11 udbygger opfattelsen af variation i melodien.