Polkari

Polkari'et er under udarbejdelse men kan anvendes som inspiration

Bo Skjærbæk - redigeret juli 2023

Her kan du få inspiration til at komponere en polka-melodi, og med tiden en polka-stemme, polka-bas og polka-akkompagnement.

En polka består ofte af to eller tre perioder (traditionelt kaldet "repriser"), i 2/4.-dels takt ofte med 8 eller 16 takter i hver reprise. På undersiderne får du inspiration til at komponere og arrangere en reprise med henblik på melodi, form, melodi-motiver og med eksempler i noder og lyd:

I Saugmann Bjerregaards polka'er er der stor variation mellem de ofte tre reprisers melodier. Så når du har komponeret en reprise - så gem den. På et tidspunkt har du måske komponeret flere meget forskellige repriser, som kan sættes sammen til en polka.

Du kan læse om og høre mere polka under Analyser, oversigt - især Akkompagnement / Polkatyper, gennemgang / kommentarer, analyser / 920 Skorstensfejeren Polka.