Fanømusik

10.000 Produktion og udgivelse af LP/vinyl med traditionel og nyskrevet Fanømusik.

Bevilling: Til produktion og udgivelse af LP/vinyl med traditionel og nyskrevet Fanømusik, med speciel henblik - og fokus på Sønderho traditionen efter mine læremestre i familien Brinch, Frits A. Brinch og Søren L. Brinch samt min desværre afdøde kammerat og musikkollega, Erling Brinch.

Ansøgers korte begrundelse: Jeg har siden min tilflytning til Sønderho i 1978, dels haft tæt kontakt med de lokale spillemænd og traditionsbærere, Frits A. Brinch og Søren L. Brinch, dels spillet enormt meget med dem og øvrige spillemænd i byen, fx Henning ‘smed’ Pedersen, Erik Thøgersen samt Axel H. Pedersen, samt igennem 10 år spillet med Erling Brinch indtil dennes, alt for tidlige død, i 1994.

Ansøgers uddybende forklaring: Det har været en livslang musikalsk ‘rejse’ for mig at lære musikken, musikkens sjæl - eller ‘hjerte-spillets’ karakter og djævelens detaljer i den ‘særegne rytme’, og det, jeg i sin tid troede skulle blive en mindre parentes i mit musikalske liv, endte med at blive en livslang passion og kilde til forundring og stadig mikroskopisk interesse og arbejde.

Den klassiske ‘besætning’ i Sønderho-traditionen var 1 eller sommetider 2 violiner, men da jeg flyttede til byen, var den mest anvendte besætning: Violin, klaver og kontrabas - og for mig fremstår denne besætning som den klassiske, i ‘moderne tider’.

Da jeg selv spiller violin, klaver og bas - også tidligere i forbindelse med den gamle generation af spillemænd, har jeg besluttet, at lave en samling/udgivelse af dels traditionelle såvel som nye kompositioner i forlængelse af - og i indpas med traditionen, hvor jeg selv spiller alle instrumenter.

Ansøger og Bevillingshaver: Peter Michael Uhrbrand

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales mod dokumentation for projektets gennemførelse, her en LP med projektets indspilninger.

Dokumentation for projektets gennemførelse: Modtagelse af projektets LP på Fondens adresse eller ved en reception for LP'ens udgivelse.

Bevillingen blev afsluttet i maj 2022 ved modtagelsen af projektets album.