Sydsjællandsk nodebog

10.000 Udgivelse og mangfoldiggørelse af sydsjællandsk spillemandsmusik fra Søren Christensen & Niels Aage Andersens nodebog.

Bevilling: Til digital udgivelse af mindst 5 musikindspilninger og noder fra Søren Christensen & Niels Aage Andersens nodebog på digitale online-platforme.

Ansøgers korte begrundelse: Som konservatorieuddannet folkemusiker, ung spillemand og stolt sjællænder er jeg blevet opslugt af denne nodebog, og efterhånden som jeg selv er begyndt at tilegne mig materialet, er der opstået et ønske om at arrangere, indspille og mangfoldiggøre denne musik..

Ansøgers uddybende forklaring: Frem for alt håber jeg, at projektet kan bidrage til en bredere og mere nuanceret forståelse af det danske regionale folkemusik- og danselandskab, både i et historisk og et nutidigt perspektiv. Således tror og håber jeg, at dette projekt kan bidrage til fortsat at holde liv i den traditionelle danske spillemandsmusik - præcis som det er tilfældet med tilsvarende udgivelser støttet af Saugmann Bjerregaards Fond.

Ansøger og Bevillingshaver: Mads Kjøller-Henningsen.

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: Adgang til mindst 5 musikindspilninger og noder fra Søren Christensen & Niels Aage Andersens nodebog på digitale online-platforme.

Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.