Sydsjællandsk nodebog

10.000 Til udgivelse og mangfoldiggørelse af sydsjællandsk spillemandsmusik fra Søren Christensen & Niels Aage Andersens nodebog.

Bevilling: Til digital udgivelse af mindst 5 musikindspilninger og noder fra Søren Christensen & Niels Aage Andersens nodebog på digitale online-platforme.

Ansøgers korte begrundelse: Som konservatorieuddannet folkemusiker, ung spillemand og stolt sjællænder er jeg blevet opslugt af denne nodebog, og efterhånden som jeg selv er begyndt at tilegne mig materialet, er der opstået et ønske om at arrangere, indspille og mangfoldiggøre denne musik..

Ansøgers uddybende forklaring: Frem for alt håber jeg, at projektet kan bidrage til en bredere og mere nuanceret forståelse af det danske regionale folkemusik- og danselandskab, både i et historisk og et nutidigt perspektiv. Således tror og håber jeg, at dette projekt kan bidrage til fortsat at holde liv i den traditionelle danske spillemandsmusik - præcis som det er tilfældet med tilsvarende udgivelser støttet af Saugmann Bjerregaards Fond.

Ansøger og Bevillingshaver: Mads Kjøller-Henningsen.

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: Adgang til mindst 5 musikindspilninger og noder fra Søren Christensen & Niels Aage Andersens nodebog på digitale online-platforme.

Bevillingen blev afsluttet i oktober 2022 ved modtagelsen af projektets CD og digitale lyd- og nodeudgivelser, samt dokumentation for projektets omkostninger.

Links til projektets digitale lyd- og nodeudgivelser:

Engelsk Dans #132 (DK - Sydsjælland Karise)

Engelsk Dans #117 Totur fra Hyllede (DK - Sydsjælland Karise)

Hopsa #46 (DK - Sydsjælland Karise)

Mazurka #30 (DK - Sydsjælland Karise)

Stine & Niels Mazurka (DK - Sydsjælland Karise)

Ana Polka (DK - Sydsjælland Karise)

Forkert Polka #52 (DK - Karise Sydsjælland)

Hamborger #114 (DK - Sydsjælland Karise)

Polka #64 (DK - Sydsjælland Karise)

Den Gode Maler schottisch (DK - Karise Sydsjælland)

Sekstur #229 (DK - Sydsjælland Karise)

Sekstur #248 (DK - Sydsjælland Karise)

Sekstur #104 (DK - Sydsjælland Karise)

Sekstur #187b (DK - Sydsjælland Karise)

Totur #77 (DK - Sydsjælland Karise)

Tretur #83 (DK - Sydsjælland Karise)

Vals #133 af S.C. i Carise (DK - Sydsjælland Karise)

Vals #50 (DK - Sydsjælland Karise)

Vals #57 (DK - Sydsjælland Karise)

Vals #12 (DK - Sydsjælland Karise)

Udgivet på CD: Farvergade spiller dansemusik fra Søren Christensen & Niels Aage Andersens nodebog

Lyt til Spotify: spotify.com/album/. . .

Køb album Folkshop: folkshop.dk/shop/ . . .