Spillemands- og dansetraditioner i Vestjylland og på Salling

6.736 til dokumentationsprojekt vedrørende Spillemands- og dansetraditioner.

Bevilling: Til dækning af transportudgifter i forbindelse med dette arbejde og kopiering af relevant materiale.

Ansøgers korte begrundelse: Resultatet af dokumentationsprojektet indgår i registranter der bliver tilgængelige på museets hjemmeside, eller ved kontakt til arkivet.

Ansøgers uddybende forklaring: Indsamlingen af musikalsk folkekultur i Vestjylland og på Salling, tager udgangspunkt i Spillemandskredsens historiske arkiv, der nu er en del af Rebild Folkemusikarkiv. Arkivet omfatter materiale der begrunder aktuel indsamling hos efterladte til ældre spillemænd, og materiale som beror i lokale arkiver. Det har vist sig at dokumentationen på en række spillemænd er meget mangelfuld. Måske findes der noder, enkelte breve, fotos o.l. men ikke dækkende for den enkelte. Dette arbejde bør gøres så længe der er efterkommere der kan kontaktes.

Ansøger og Bevillingshaver: Niels Jørn Østergaard, Museumsinspektør (Rebild).

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: Et tilsendt gratis eksemplar af projektets resultat: registranten.

Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.