Musikalsk åbent hus

16.000 til lokaleleje og annoncering i forbindelse med Åbent Hus arrangementer.

Bevilling: Til dækning af udgifter i forbindelse med udvikling og afholdelse af en række musikalske åbenhus-arrangementer i efteråret 2016 og forår 2017.

Ansøgers korte begrundelse: At skabe et trygt forum for amatører i samarbejdet mellem de professionelle musikere og deltagere, hvor begivenheden bliver inspiration til den musikalske mangfoldighed, og hvor folkemusikken er den samlende fællesnævner for arrangementet.

Ansøgers uddybende forklaring: Himmerlands Folkemusikskole stiller to/tre af vores lærere til rådighed. Klaus Pindstrup, Klaus Thrane og Stefan Groot. Disse fungerer som tovholdere, der motiverer, aktiverer og yder musikalsk assistance efter behov. Der sammensættes et program på stedet på grundlag af de fremmødte, bestående af store og små ensembler eller solister, der sammen og på skift involverer og engagerer de øvrige deltagere på forskellig vis.

Himmerlands Folkemusikskole oplever i disse år en stærkt stigende opmærksomhed og interesse for vores musikalske aktiviteter. Ud over undervisning arrangerer vi forskellige udadvendte musikarrangementer, der tiltrækker et større og større nyt publikum.

Vi vil gerne efterkomme den stigende interesse og efterspørgsel på flere lignende arrangementer, fra interesserede rundt omkring i landsdelen.

Ansøger og Bevillingshaver: Mabel Nielsen, Himmerlands Folkemusikskole.

Udbetaling af bevilling: Beløbet udbetales på en gang efter projektets færdiggørelse mod fornøden dokumentation.

Dokumentation for projektets gennemførelse: En dokumentation for projektet kan være lokalelejekvitteringer, annoncer og omtaler.

Se i øvrigt de generelle retningslinjer for bevillinger under Gå til: Ansøgning.

Bevillingen blev afsluttet i august, 2017, med aflevering af dokumentation. Se bilag (uddrag fra dokumentationen).

Udvalgte billeder - Udvalgte billeder fra det fremsendte dokumentationsmateriale.

Omtale fra Facebook - Mariager genlød af musik. Fra nordjyske.dk, den 22. januar 2017. Via Facebook.

Netavisomtale fra Vores Avis - Åbent hus med festlig spil-sammen på søndag. Fra vores-avis.dk, den 7. marts 2017.

Netavisomtale fra Nordjyske - Musikere samlet i Bælum til samspil. Fra Nordjyske.dk, den 13. maj 2017.

Netavisomtale billede - Musikere samlet i Bælum til samspil. Fra Nordjyske.dk, den 13. maj 2017. Et af de billeder som kan ses på netavisen.

Artikel fra Nordjyske Stiftstidende - Længere omtale af et af arrangementerne fra Nordjyske Stiftstidende, søndag den. 28. august 2016, med tekst og billeder (i gråtone).