Østjyderne

7.850 kr. til udgivelse af nodesamling med Bjerregaard melodier.

Spillemandslauget Østjyderne har i længere tid haft et større projekt med at udgive nogle af Bjerregaards mange melodier. I 2003 var de færdige med så mange melodier, at de kunne udgive en nodesamling med Bjerregaards 1. og 2. violinstemmer med tilhørende becifringer baseret for en stor dels vedkommende på basstemmerne i Bjerregaards udgivelser. De udgav den første samling umiddelbart før Saugmann Bjerregaards Fond blev stiftet, og havde derfor ikke mulighed for at søge støtte til udgivelsen, hvorfor de selv afholdt samtlige omkostninger.

De har nu udgivet den anden og sidste nodesamling i dette projekt.

Denne nodesamling og flere andre kan købes ved henvendelse til: Niels Kjøge, Pihlkærsvej 1, 8270 Højbjerg, Telefon 86 14 59 31, eller bestilles på mail-adressen:nodesalg@oestjyderne.dk.

I øvrigt henvises til Spillemandslauget Østjydernes hjemmeside: www.oestjyderne.dk

Fonden har modtaget et eksemplar af udgivelsen som dokumentation.

Østjydernes hjemmeside - Hjemmeside med oplysninger om alle Østjydernes nodehæfter, hvoraf nogle stadig er til salg.

Nodehæftets forside - Nodehæftets forside. Billedet kan forstørres.