Hæfte 76

Det 76. hæfte med titlen Baldanse har et eksempel på en hæfteforside hvor alt andet end noderne er trykt. Helt ned til komponistangivelsen, som også er angivet på alle stemmer.

I trykkehovedet er der klart specificeret hvilke instrumenter der er stemmer til: "Klaver (Solostemme), Violin Imo, Violin obligato, Violin IIdo, Cello, Bas, Fløjte, Klarinet, 2 Kornetter, Trombone".

Hæftet er planlagt og udgivet efter D.T.S. Bjerregaards død (19. april 1916) og arrangementerne er sandsynligvis meget anderledes end de tidligere hæfters. Bl.a. fordi nogle af stemmerne er helt nytilkomne - således klaver-, cello- og trombone-stemmerne.

Der er kun 4 kompositioner af D.T.S. Bjerregaard (de tre første - meget hensynsfuldt). Derudover af af H. Jensen, Pien Tali, Vilh. Pedersen (D.T.S. Bjerregaards plejesøn), Th. Rasch (en Erindrings-Marsch, tilegnet Hr. Elsbo, Bramminge), A. Dressel, Hugo Clossé, John Beauregaard (sandsynligvis broderen i U.S.A.), og Williams.

Melodien "Paa Flugt Galop" er en genudgivelse af en galop fra Hæfte 4, dec. 1879. Melodien "Klara Vals" er en genudgivelse af en vals fra Hæfte 2, dec. 1878, "Clara Vals".

Det er tydeligt at nodeskriften er en andens, selv om det ligner skriften fra de tidligere hæfter.

Udgivelsen af Klara Vals på forsiden af hæfte 76 kan være en familiær gestus fra udgiverne til Saugmann Bjerregaard. Til hans violinspil? Måske har drengene - senere musikere - hørt Saugmann spille melodien adskillige gange til undervisning eller bal. Drengene er født senest 1890 og har været sidst i tyverne i 1916.

Også udgivelsen af en melodi af Saugmann Bjerregaard på bagsiden af hæfte 76 kan være en familiær gestus fra udgiverne til Saugmann Bjerregaard.

Komponistangivelsen i alle stemmer kunne indikere at arrangementerne også stammer fra de anførte komponister - men det gælder næppe generelt. Flere Saugmann Bjerregaards sønner var musikere (se stamtavlen: link) og kan have udfærdiget stemmerne alene eller sammen. Arrangementet til Klara Vals (tidligere Clara Vals) er helt anderledes en i den oprindelige udgave - men (desværre) signeret med S. Bjerregaard. Dette gør oprindelsen til arrangementerne tvivlsomme uden en stort viden og en tidkrævende analyse.

Jeg har flere eksemplarer af alle stemmerne.