Hæfte 54

Det 54. hæfte med titlen Baldanse er et eksempel på et hæfte med titler som hentyder til den nordiske gudeverden: Odin, Freja, Valhalle.

I trykkehovedet er der klart specificeret hvilke instrumenter der er stemmer til: 3 violiner, bas, fløjte, klarinet, 2 trompeter og tenorbas. Der er reklamer for "Danse-Violiner, Danske blæseinstrumenter fra Schmidt i Kjøbenhavn og Danske Harmonium & Harmonikaer."

Hæftet indeholder nogle interessante numre:

Rejnlænder Polka, eller Fynbo: denne melodi er den eneste melodi som er benævnt med titlen "Fynbo". Det skal man nok ikke tillægge den store værdi, især da arrangementets stemmer kun tituleres "Rejnlænder Polka". Melodien er IKKE signeret med S. Bj... som de øvrige stemmer, hvilket kan indikere at D.T.S. Bjerregaard IKKE har komponeret melodien, men har arrangeret den.

Toner fra Valhalle, Vals: en af de få af D.T.S. Bjerregaards melodier som starter i mol - men i øvrigt er meget i dur.

Lady, Hopsa: denne melodi kendes også fra "358 Danske Folkedansemelodier", nr. 704, efter Ths. Nielsen Farver, Sdr. Omme. De to melodier er ens, men D.T.S. Bjerregaards node indeholder fraseringsangivelser, forslagsnoder og dynamiske angivelser. De er nedskrevet forskelligt formmæssigt, men udførelsen bliver den samme: AABBADD.

Melodien "Den lille Askepot Vals" hører til en gruppe af korte valse, som kun er 24 takter lang, i 3 repriser. I denne korte form kan Saugmann Bjerregaard ikke bibeholde stor variation i det melodiske forløb og sit traditionelle arrangement af stemmerne (se indlægget).

Der er nogle enestående eksempler på nogle traditionelle svenske folkedansemelodier: Østgotapolska og Kulla.

Der har længe på hjemmesiden været et eksempel med dette hæfte på et arrangement hvor de enkelte melodier og stemmer er sat op på en mere overskuelig måde - men det kræver meget arbejdstid (Link: Hæfte 54 - nummervisning).