273 Ved solnedgang Vals

Der er rigtig mange valse i Baldansehæfterne. Dette er et eksempel på en vals uden typeangivelse, som der er 235 af - en "helt almindelig" vals.

Melodien er godt udformet i tre repriser med varieret melodik og rytmik fra reprise til reprise. Om rytmikken kan man sige at der bliver færre ottendedele fra 1.-3. reprise generelt. Nodebilledet består af halvnoder, fjerdedele og ottendedele. I 1. reprise er der hele takter kun med ottendedele og i 3. reprise næsten igen ottendedele. Melodiens omfang bliver også mindre fra 1. til 3. reprise, fra mange tertsspring og større spring til mere trinvis melodik og få (men gerne større) spring. Det melodisk motiviske materiale er meget forskelligt mellem repriserne: 1. reprise meget bevæget og hurtigt, 2. reprise mere statisk og højtliggende, 3. reprise langsomt og lavtliggende. 3. og sidste reprise er dobbelt så lang som de øvrige repriser. Èn gennemspilning af nummeret tager ca. 2 min.

Vl. 2 stemmen er ikke mere konsekvent en traditionel medstemme - kun i 2. reprise. I 1. og 3. reprise er der komponeret en kontraststemme, som dels spiller med på enkle længere akkordtoner eller spiller enkle rytmiske svar (og så også indimellem bare er medstemme). Fl. stemmen følger mest melodistemmen men lægger nogle få steder kolorit på (både 2. og 3. reprise) eller er medstemme (kun i 1. reprise). Kl. stemmen har næsten samme funktion som fløjtestemmen. Trp. stemmerne spiller passende rytmisk gentagne toklange eller små "fanfarer" (med optakt på 2 & 3 og slutning på 1 i den efterfølgende takt), men falder nogle få steder ind i melodien (kun i 2. reprise). Der er således relativt meget flerstemmighed.

Det harmoniske billede er meget enkelt - to forskellige akkorder i hver reprise: tonika og dominant. Undtagen nogle få steder i 3.reprise - først med en subdominant på 3-slaget i takten, senere plus to takter "ren" subdominant.

Generelt er dansetypens stil på plads. Selvom danserytmen er meget til stede, især fra vl. 2, trp., t.bas og (stryge)bas kan det være værd bare at lytte til.

Nummeret kan også høres med Jelling Spillemandslaug. Besætningen er helt anderledes men vl. 2x (spilles af harmonika og cello) og fl. stemmerne kan høres.

Se også den generelle rytmiske analyse af valse-arrangementer.

Node: Fonden/Hæfter/19/, (side 6-7)

Partitur: Fonden/Materialer/eksempler/273partitur.pdf

Lydeksempler: Fonden/Materialer/eksempler/273MIDI.mp3,

                        Fonden/Jelling Spillemandslaug/273 Ved solnedgang Vals.mp3